fbpx
Kopjes met oranje oren

Aankondiging aandeelhoudersvergadering Ordina 2018

Ordina publiceert vandaag de oproeping en de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die op 26 april a.s. zal plaatsvinden.

Op de agenda staat onder andere de benoeming van Caroline Princen tot voorzitter van de Raad van Commissarissen, een voorstel tot aanpassing van de bezoldiging van de Raad van Commissarissen en de herbenoeming van Ernst & Young Accountants LLP tot externe accountant voor de boekjaren 2019 en 2020. Daarnaast zal onder meer worden voorgesteld om het reserverings- en dividendbeleid te wijzigen en om een dividend in contanten uit te keren van 2 eurocent per aandeel. Indien het dividendvoorstel door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt aangenomen, dan zal het aandeel Ordina N.V. op 30 april 2018 ex-dividend noteren. De registratiedatum (record date) is 2 mei 2018 en het dividend wordt betaalbaar gesteld op 8 mei 2018.

Voor meer informatie: bezoek deze webpagina of zie de toelichting bij de agenda.