fbpx

Applicatiebeheer Geozet voor KOOP

Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicties, kortweg KOOP, is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. KOOP ontwikkelt en beheert applicaties waarmee overheden, van gemeenten tot rijksoverheid,  hun publicaties, zoals vergunningen, bekendmakingen en andere regelgeving, digitaal bekend kunnen maken.

Een van de door KOOP beheerde applicaties is Geozet. Met Geozet (geografische zoek- en toondienst) kunnen bekendmakingen letterlijk op de kaart worden gezet. Ofschoon Geozet meestal met de voorkant, de kaartviewer, wordt geassocieerd bestaat de applicatie uit een aantal componenten:

  • Een harvester, waarmee op basis van SRU (search and retrieval via URL) de actuele records uit de centrale database met bekendmakingen worden opgehaald;
  • Een geocoder waarmee op basis van de PDOK geocoder de opgehaalde records op basis van adres en/of postcode zonodig van een geo-locatie worden voorzien;
  • Een database waarin deze informatie wordt opgeslagen;
  • Een OGC-WFS webservice op deze database, waarmee ook derden een koppelvlak hebben voor het geografisch tonen van de actuele bekendmakingen;
  • Een webrichtlijnen conforme GIS-viewer waarmee de bekendmakingen op kaart worden getoond. Ten behoeve van de kaartondergrond van de viewer wordt er gebruikgemaakt van de PDOK webservices;
  • Een zoekfunctie waarmee de gebruiker op woonplaats of gemeente kan zoeken.

Ordina voert in opdracht van KOOP het applicatiebeheer op Geozet uit. Dat houdt niet op bij het reactief ingrijpen bij incidenten, maar bestaat ook uit het proactief meedenken over technische verbeteringen die de genoemde componenten state-of-the-art houden, maar ook op een hoger abstractieniveau over het up-to-date houden van de functionaliteit van Geozet als geheel, maar ook de rol van Geozet in de totale dienstverlening zoals KOOP die aanbiedt. Geozet is gebouwd op basis van open source componenten, onder meer GeoTools, Geoserver, PostGIS en OpenLayers. De viewer is zelf ook beschikbaar als open source product, onder GPL-licensie. Zie https://github.com/geozet

Ordina streeft er naar om ook de open source community rond Geozet levend te houden. Om die reden worden belangrijke ontwikkelstappen in het openbare geozet-developers forum besproken.