fbpx

AVA Ordina stelt jaarrekening 2015 vast

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Ordina N.V. heeft vandaag de jaarrekening over het boekjaar 2015 vastgesteld.

Samenstelling Raad van Commissarissen

De AVA heeft de heer D.(Dirk) Anbeek herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar.

Herbenoeming Ernst & Young Accountants

De AVA heeft Ernst & Young Accountants herbenoemd als externe accountant van Ordina N.V. voor de boekjaren 2017 en 2018.

Verleende machtigingen

Zoals te doen gebruikelijk is door de AVA een aantal machtigingen verleend: ten eerste aan de Raad van Bestuur van Ordina N.V. voor het inkopen van eigen aandelen tot een maximum van 10% van het uitstaande aandelenkapitaal; ten tweede aan de Raad van Bestuur tot het uitgeven van nieuwe aandelen Ordina N.V. met een maximum van 5% van het uitstaande aandelenkapitaal en het in voorkomend geval beperken of uitsluiten van voorkeursrechten daarbij.