fbpx

AVA Ordina stelt jaarrekening 2016 vast

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Ordina N.V. heeft vandaag de jaarrekening over het boekjaar 2016 vastgesteld. Tevens is besloten tot een dividenduitkering van 2 eurocent per aandeel in contanten. Daarnaast werd mevrouw P.G. (Pamela) Boumeester herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van twee jaar en werd een aantal gebruikelijke machtigingen verleend, onder meer met betrekking tot de uitgifte en inkoop van eigen aandelen.

Vaststelling jaarrekening en vaststelling dividend over het boekjaar 2016

Hedenmiddag werd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ordina N.V. de jaarrekening over het boekjaar 2016 vastgesteld. Tevens is over 2016 een dividend vastgesteld van 2 eurocent per gewoon aandeel Ordina N.V. in contanten, uit te keren ten laste van de nettowinst over 2016. Het dividend wordt onder inhouding van dividendbelasting betaalbaar gesteld op 12 mei aanstaande. Op 4 mei aanstaande noteert het aandeel Ordina N.V. ex-dividend. De registratiedatum is 5 mei aanstaande.

Samenstelling Raad van Commissarissen

De AVA heeft mevrouw drs. P.G. (Pamela) Boumeester herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van twee jaar.

Verleende machtigingen

Zoals te doen gebruikelijk is door de AVA een aantal machtigingen verleend: ten eerste aan de Raad van Bestuur van Ordina N.V. voor het inkopen van eigen aandelen tot een maximum van 10% van het uitstaande aandelenkapitaal; ten tweede aan de Raad van Bestuur tot het uitgeven van nieuwe aandelen Ordina N.V. met een maximum van 5% van het uitstaande aandelenkapitaal en het in voorkomend geval beperken of uitsluiten van voorkeursrechten daarbij.

Meer informatie?

Stel uw vraag via onderstaand formulier of bel +31 (0)30 663 7000.