fbpx

AVA Ordina stelt jaarrekening 2017 vast

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Ordina N.V. heeft vandaag de jaarrekening over het boekjaar 2017 vastgesteld. Tevens is besloten tot wijziging van het reserverings – en dividendbeleid en tot een dividenduitkering van 2 eurocent per aandeel in contanten.

Daarnaast werd mevrouw C.E. (Caroline) Princen benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar. Ook werd besloten tot aanpassing van de bezoldiging van de Raad van Commissarissen en werd de herbenoeming van Ernst & Young Accountants LLP tot externe accountant voor de boekjaren 2019 en 2020 goedgekeurd. Ten slotte werd een aantal gebruikelijke machtigingen verleend, onder meer met betrekking tot de uitgifte en inkoop van eigen aandelen.

Vaststelling jaarrekening, wijziging reserverings- en dividendbeleid en vaststelling dividend over het boekjaar 2017

Hedenmiddag werd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ordina N.V. de jaarrekening over het boekjaar 2017 vastgesteld. Ook is besloten tot wijziging van het reserverings- en dividendbeleid, inhoudende, op basis van het uitgangspunt en de voorwaarden, zoals opgenomen in het beleid, een wijziging van het uitkeringspercentage naar 40%-60%. Ook werd over 2017 een dividend vastgesteld van 2 eurocent per gewoon aandeel Ordina N.V. in contanten, uit te keren ten laste van de nettowinst over 2017. Het dividend wordt onder inhouding van dividendbelasting betaalbaar gesteld op 8 mei aanstaande. Op 30 april aanstaande noteert het aandeel Ordina N.V. ex- dividend. De registratiedatum is 2 mei aanstaande.

Raad van Commissarissen

De AVA heeft mevrouw C.E. (Caroline) Princen benoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar. De Raad van Commissarissen heeft haar per het einde van de AVA benoemd tot voorzitter. De AVA heeft eveneens besloten tot aanpassing van de bezoldiging van de Raad van Commissarissen cf. het gedane voorstel.

Herbenoeming Ernst & Young Accountants

De AVA heeft Ernst & Young Accountants herbenoemd tot externe accountant van Ordina N.V. voor de boekjaren 2019 en 2020.

Verleende machtigingen

Zoals te doen gebruikelijk is door de AVA een aantal machtigingen verleend: ten eerste aan de Raad van Bestuur van Ordina N.V. voor het inkopen van eigen aandelen tot een maximum van 10% van het uitstaande aandelenkapitaal; ten tweede aan de Raad van Bestuur tot het uitgeven van nieuwe aandelen Ordina N.V. met een maximum van 5% van het uitstaande aandelenkapitaal en het in voorkomend geval beperken of uitsluiten van voorkeursrechten daarbij.

Meer informatie?

Stel uw vraag via onderstaand formulier of bel +31 (0)30 663 7000.