AVA Ordina stelt jaarrekening 2018 vast

De Algemene Vergadering (AVA) van Ordina N.V. heeft vandaag de jaarrekening over het boekjaar 2018 vastgesteld. Tevens is besloten tot een dividenduitkering van 5 eurocent per aandeel in contanten. Daarnaast werd de heer J.G.H.M. (Jan) Niessen herbenoemd tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar. Ook werd een aantal gebruikelijke machtigingen verleend, onder meer met betrekking tot de uitgifte en inkoop van eigen aandelen.

Vaststelling jaarrekening en vaststelling dividend over het boekjaar 2018

Hedenmiddag werd door de Algemene Vergadering van Ordina N.V. de jaarrekening over het boekjaar 2018 vastgesteld. Ook werd over 2018 een dividend vastgesteld van 5 eurocent per gewoon aandeel Ordina N.V. in contanten, uit te keren ten laste van de nettowinst over 2018. Het dividend wordt onder inhouding van dividendbelasting betaalbaar gesteld op 16 april aanstaande. Op 8 april aanstaande noteert het aandeel Ordina N.V. ex-dividend. De registratiedatum is 9 april aanstaande.

Raad van Commissarissen

De AVA heeft de heer J.G.H.M. (Jan) Niessen herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar.

Verleende machtigingen

Zoals gebruikelijk is door de AVA een aantal machtigingen verleend: ten eerste aan de Raad van Bestuur van Ordina N.V. voor het inkopen van eigen aandelen tot een maximum van 10% van het uitstaande aandelenkapitaal; ten tweede aan de Raad van Bestuur tot het uitgeven van nieuwe aandelen Ordina N.V. met een maximum van 5% van het uitstaande aandelenkapitaal en het in voorkomend geval beperken of uitsluiten van voorkeursrechten daarbij.

Voor meer informatie over dit persbericht

Joyce van Wijnen, Investor Relations
Mail: joyce.van.wijnen@ordina.nl
Telefoon: +31 (0)30 663 7000

Eveline Rogier, Communicatie
Mail: eveline.rogier@ordina.nl
Telefoon: +31 (0)30 663 7000