fbpx
Vlaggen van Ordina

AVA Ordina stelt jaarrekening 2019 vast

De Algemene Vergadering (AVA) van Ordina N.V. heeft vandaag de jaarrekening over het boekjaar 2019 vastgesteld. Tevens is besloten om de nettowinst over 2019 toe te voegen aan de algemene reserve. Eerder werd al bekendgemaakt dat vanwege buitengewone omstandigheden het dividendvoorstel over 2019 is ingetrokken.

Raad van Bestuur

De AVA is in kennis gesteld van de herbenoeming van de leden van de Raad van Bestuur. Daarnaast heeft de AVA besloten tot aanpassing van het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur cf. het gedane voorstel.

Raad van Commissarissen

De AVA heeft mevrouw Thessa Menssen en de heer Filip Michiels benoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar. De AVA heeft het bezoldigingsbeleid van de Raad van Commissarissen opnieuw formeel vastgesteld.

Herbenoeming Ernst & Young Accountants

De AVA heeft Ernst & Young Accountants herbenoemd tot externe accountant van Ordina N.V. voor de boekjaren 2020 en 2021.

Verleende machtigingen

Zoals te doen gebruikelijk is door de AVA een aantal machtigingen verleend: ten eerste aan de Raad van Bestuur van Ordina N.V. voor het inkopen van eigen aandelen tot een maximum van 10% van het uitstaande aandelenkapitaal; ten tweede aan de Raad van Bestuur voor het uitgeven van nieuwe aandelen Ordina N.V. met een maximum van 5% van het uitstaande aandelenkapitaal en het in voorkomend geval beperken of uitsluiten van voorkeursrechten daarbij.