fbpx

Bent u klaar voor de GDPR/AVG?

Zowel de huidige privacywetgeving als de nieuwe, en strengere GDPR/AVG-regelgeving heeft een grote impact op hoe Nederlandse bedrijven met digitale persoonsgegevens moeten omgaan. Er duiken dan ook talloze vragen op:

  • Heeft u de persoonsgegevens van uw medewerkers, uw klanten, uw leveranciers al in kaart gebracht?
  • Zo ja, hebt u hierbij de juiste procedure gevolgd?
  • Zo neen, weet u wat de juiste procedure is?
  • Bent u zich voldoende bewust welke data ‘persoonsgebonden’ zijn?
  • Kunt u aantonen waar de gegevens van een bepaalde persoon opgeslagen zijn?”

Ordina kan u hierbij helpen. Om te zorgen dat uw organisatie voldoet aan de AVG/GDPR-verplichtingen heeft Ordina een aanpak ontwikkeld die uit zes pragmatische stappen bestaat. Deze aanpak van Ordina sluit nauw aan op de gevolgen die de nieuwe Europese privacywetgeving voor uw organisatie heeft en neemt u bovendien veel werk en zorgen uit handen.

Wat gebeurt er met ingang van 25 mei 2018?

Op 25 mei 2018 is de GDPR/AVG van toepassing en vervangt dan de huidige Nederlandse privacywet, de Wet bescherming persoonsgegevens (WPB). Ook wordt er vanaf die datum door toezichthouders streng gecontroleerd op naleving van de wet. De GDPR/AVG kent forse boetes tot een maximum van EUR 20.000.000 of 4% van de jaaromzet. Het is belangrijk dat organisaties vanaf 25 mei 2018 voldoen aan de verplichtingen van de GDPR en dit vervolgens ook aan kunnen tonen.

In dit document vindt u meer informatie.

Contact

Mocht uw organisatie interesse hebben in een security check, neem contact op met uw Ordina-contactpersoon voor het maken van een afspraak. Ordina zal samen met u een beoordeling maken, hoe u op een pragmatische wijze GDPR-compliant kunt worden.