fbpx

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur vast

De Raad van Commissarissen heeft de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van Ordina N.V. vandaag, 7 december 2016, in kennis gesteld van de benoeming van de heer Maes en mevrouw Den Otter tot statutair bestuurder per 1 januari 2017.

Bezoldigingsbeleid

Daarnaast heeft de Buitengewone Algemene Vergadering ingestemd met de voorgestelde aanpassing van het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur in verband met gewijzigde pensioenwetgeving. De wijziging houdt in dat de leden van de Raad van Bestuur kunnen deelnemen aan de standaard pensioenregeling van Ordina. De jaarlijkse pensioenpremies voor genoemde regeling komen voor rekening van Ordina en zullen door Ordina worden afgedragen. De overige wijzigingen zijn van tekstuele aard.