fbpx

NS kiest voor SAP BRIM

NS staat voor de uitdaging om enerzijds flexibel nieuwe proposities in de markt te zetten zoals NS Flex, reizen op rekening voor consumenten, als anderzijds zorgen voor een beheersbare en controleerbare financiële backbone. NS heeft voor SAP BRIM gekozen als oplossing aangezien hiermee zowel een reductie in de complexiteit van het landschap wordt bewerkstelligd als een flexibele oplossing voor de lancering van nieuwe proposities te bieden

Begonnen is met blauwdrukken van de business processen en deze daarna te vertalen in een IT blauwdruk en architectuur. Gekozen is voor een gefaseerde aanpak waarbij steeds delen van de functionaliteit live zijn gezet en daarna uitgebouwd. Ordina zorgt hierbij voor de SAP BRIM expertise en IT projectmanagement. In eerste instantie was dit een ‘waterval’ aanpak die gaande weg is omgezet naar een scrum aanpak waarbij rekening werd gehouden met de andere IT en business afdelingen die ook hun veranderingen doorvoeren.

In een bouwtijd van 4 maanden is een eerste basis neergezet en met eerste live-gang kort daarna van de eerste eCommerce verkoopstroom en NS Flex pilot. Dit is daarna maandelijks verder uitgebouwd met de verkoopstromen zakelijk, balies/automaten en internationaal de komende periode.
SAP ziet de oplossing als dé standaard wijze waarop de SAP BRIMcomponenten moeten worden ingezet.

Het Nova project levert NS een stateof-the-art factureringsstraat op waardoor we meer proposities in de markt kunnen zetten, foutloos factureren en efficiënt werken. Prachtig resultaat maar de manier waarop het programma het doet zorgt voor een grote stap voorwaarts in de manier waarop de afdelingen Commercie, IT en Finance samenwerken. Een programma dus waar we trots op zijn!