Close-up van vrouwenhanden en een laptop.

De agile aanpak van een Data scientist

Op 1 juli 2017 nam de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens de Permanente Monitor Dubbelinschrijvingen in gebruik. Tegelijkertijd is ook de continue doorontwikkeling begonnen. In deze blog beschrijf ik waarom deze aanpak succesvol is en waarom het inzetten van Data Science organisaties meer betrokken, flexibeler en wendbaarder maakt.

Over het project Permanente Monitor Dubbelinschrijvingen

De overheid registreert persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Alle overheidspartijen, zoals de Belastingdienst, zijn verplicht deze gegevens te gebruiken. Naar aanleiding van Kamervragen eind 2014 over legale naamwisselingen in het buitenland heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toegezegd een Permanente Monitor Dubbelinschrijvingen op te stellen, om te zoeken naar mogelijke dubbelinschrijvingen.

De agile aanpak van een Data Scientist

In een team van drie data-analisten werkten we samen met de experts van de Rijksdienst van Identiteitsgegevens (RvIG) aan het project Permanente Monitoring Dubbelinschrijvingen. Op dag 1 werden de taken verdeeld, naast senior data-analist en architect werd ik projectleider. Zo vervulden we als team ook de rollen van data engineer, business analist, scrum master, requirement analist, PMO’er en procesanalist. Samen met de Product Owner stelde ik de prioriteiten vast, die ik vertaalde naar stories op ons scrumboard.

De werkwijze van de scrumteamleden sluit goed aan bij de aanpak van een Data Scientist.

De agile aanpak van een Data Scientist (bron: R for Data Science)

In vier sprints van vier weken werkten we naar het eindresultaat. Na de eerste sprint gaven we een demo aan eindgebruikers, management en verschillende teams binnen RvIG om draagvlak en vertrouwen te creëren. De drie sprints die volgden, stonden in het teken van het automatiseren van handmatige handelingen en het uitbreiden van functionaliteiten van de applicatie samen met eindgebruikers.

Functionaliteiten toevoegen

Gebruikers van de applicatie ervaren deze aanpak als zeer prettig. In elke sprint voegt het scrumteam functionaliteiten toe die voor gebruikers veel waarde en gemak opleveren. Alle goede ideeën worden gehoord en krijgen een plaats op de product backlog. Als een functionaliteit van grote toegevoegde waarde is, dan krijgt deze een hogere prioriteit in de sprint backlog van het scrumteam. Bij de demo en de gesprekken met gebruikers worden weer nieuwe ideeën opgedaan en zo ontstaat een feedbackloop.

Als gebruikers zien dat hun feedback leidt tot nieuwe verbeterde functionaliteit, stimuleert dit ook de creativiteit van gebruikers en de bereidheid om nieuwe wensen te delen. Ook in dit project zorgde dit voor een positieve relatie tussen de gebruikers en het scrumteam en een hoogwaardig afgestemd eindproduct. De gebruikers wilden deze applicatie graag gebruiken: “Ik kijk altijd uit naar het moment dat ik de applicatie mag gebruiken. De applicatie werkt heel prettig.”

Resultaten van de Permanente Monitor Dubbelinschrijvingen

Samengevat heeft het project Permanente Monitoring Dubbelinschrijvingen opgeleverd:

  • Een webapplicatie om eenvoudig resultaten te bekijken, te beoordelen en zoekprofielen aan te passen.
  • Zeer blije betrokken eindgebruikers bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

Interessant? Lees ook onze blog ‘Data Science maakt organisaties intelligent datagedreven’.