Business Rules Management & RPA

RulesMatter! Automatiseer besluitvorming in processen met Ordina

Uw processen sneller en efficiënter afhandelen? Of dit nu banktransacties, vergunningsaanvragen of klantenserviceprocessen zijn. Ordina realiseert slimme oplossingen voor organisaties die sneller willen inspelen op de wereld om hen heen. Case-driven of human-driven. Bent u klaar om u procesafhandeling in de volgende versnelling te zetten?

Rule engine in dienst van snelle, accurate besluitvorming

Snel kunnen beslissen is bepalend voor uw (kosten)efficiëntie en marktpositie. Toch blijkt dit binnen veel organisaties een bottleneck te zijn. Daarom stoppen we alle bedrijfsregels en wet- en regelgeving rond een proces in een zogeheten rule engine. En laten die engine vervolgens automatisch de juiste beslissingen nemen in een proces. Linksom of rechtsom. Mensen kunnen hun aandacht richten op zaken waar hun expertise en beoordelingsvermogen voor nodig zijn. Alle relevante informatie is beschikbaar om handelingen uit te voeren of beslissingen te nemen.

Compliant en eenduidig

Buiten het feit dat u met onze dienstverlening op het gebied van business rules management of dynamic case management altijd compliant opereert, zorgen we ook dat de werk- en beslisprocessen wendbaar en eenduidig zijn ingericht. Met oog voor de eindklant en veranderende marktomstandigheden. En dat ziet u terug in de snelheid waarmee zaken worden afgehandeld.

Boost voor klantenservice

Besluitvorming door systemen is sneller dan door mensen. Waar klanten voorheen minimaal een paar weken moesten wachten op de goed- of afkeuring van bijvoorbeeld een vergunnings- of leningsaanvraag, kunt u hen met onze business rules management-oplossingen binnen een paar uur of zelfs real-time uitsluitsel geven. Een boost voor uw klantenservice dus.

Meer ruimte voor innovatie

Omdat automatisering routinematig werkzaamheden vergemakkelijkt en uw kernprocessen zijn geborgd, ontstaat er ook meer rust en ruimte om vooruit te kijken. Daarom durven we onszelf een bakermat voor innovatie te noemen. We voorzien u van kennis- en regeltechnologie die u de kans biedt om flexibel in te spelen op veranderingen en strategische business behoeften. Op naar een sterkere marktpositie!

Mogelijke samenwerkingsvormen

Wij kunnen u op verschillende manieren van dienst zijn:

  • High performance teams: we voeren complexe projecten rond business rules management uit met multidisciplinaire teams van professionals die in korte tijd optimaal functioneren en de verantwoordelijkheid nemen om het door uw gestelde doel te halen;
  • Co-creatie: we creëren een team van professionals dat in samenwerking met de klant aan de slag gaat om innovatieve toepassingen te creëren op gebied van processing.