fbpx

Cyber Strategy & Maturity

Uw cybersecurity stap voor stap naar een hoger niveau.

De core business van veel bedrijven draait tegenwoordig op IT. Elke kleine verandering of verstoring van uw IT-landschap betekent een nieuwe kwetsbaarheid, die vitale bedrijfsprocessen in gevaar kan brengen. Hackers slaan toe bij de zwakste schakels: de organisaties die hun cybersecurity het minst op orde hebben. Het gevolg kan bijvoorbeeld een datalek zijn, waarbij (gevoelige) persoonsgegevens op straat komen te liggen en uw organisatie reputatieschade oploopt. Ook kan de continuïteit van uw business in gevaar komen, omdat u niet adequaat kunt reageren op een hack.

Brede beoordeling van volwassenheidsniveau

Met onze Solution Cyber Strategy & Maturity onderzoeken we het volwassenheidsniveau van uw cybersecurity. Daarbij beoordelen we alle processen, dus niet alleen IT. We kijken kritisch naar de security- en compliance-aspecten van onder meer logistieke en operationele processen, marketing, sales en HR. Daarnaast onderzoeken we of de medewerkers zich voldoende bewust zijn van securityrisico’s en hoe ze daar in de manier van werken rekening mee (kunnen) houden. Vervolgens gaan we actief aan de slag om uw cybersecurity stap voor stap naar een hoger niveau te brengen.

De Ordina Solution for Cyber Strategy & Maturity is van toegevoegde waarde bij:

  • Het niet-systematisch updaten of niet-toepassen van patches. Veel organisaties doen dit wel bij nieuwe IT-systemen, maar vergeten oude systemen mee te nemen.
  • Het voldoen aan steeds strengere wet- en regelgeving. Denk aan de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) vanuit de overheid, maar ook aan ISO27K en de BIO. Ook klanten en leveranciers verwachten dat uw security op orde is.
  • (Te) snelle implementatie van software. Applicaties of softwarefunctionaliteiten worden vaak geïmplementeerd onder tijdsdruk, waardoor security te weinig aandacht krijgt. Door secure-by-design-principes al in het ontwikkelingsproces toe te passen, krijgt u meer grip op (het niveau van) informatiebeveiliging.

Download leaflet

Lees meer over (de voordelen van) de Ordina Solution for Cyber Strategy & Maturity in onze leaflet uw cybersecurity stap voor stap naar een hoger niveau.

Klantcase – Zorgverzekeraar VGZ

Ordina onderzoekt hoe zorgverzekeraar VGZ het waarborgen van informatiebeveiliging en privacy kan integreren in zijn software-ontwikkelingsprocessen. Doel is om al in de ontwikkelingsfase meer grip te krijgen op het niveau van informatiebeveiliging. Wanneer security-risico’s pas achteraf worden geconstateerd kost het herstel daarvan veel tijd en geld. Dat is onnodig en te voorkomen met integrale toepassingen van Secure by design-principes. Lees hier meer over deze case.

Belast teams die IT-applicaties ontwikkelen niet met onnodige issues.

Onze aanpak

Ordina ziet informatiebeveiliging als een onmisbare schakel van het bedrijfsproces van elke organisatie. Daarbij zijn we ons bewust van de context waarin uw organisatie opereert. Ons advies is dan ook toegespitst op de specifieke situatie van uw organisatie. Afhankelijk van uw wensen kijken we wat de mogelijkheden zijn en hoe we samen de volwassenheid van uw organisatie op het gebied van security stap voor stap naar een hoger niveau kunnen brengen. Hierbij hanteren we een integrale aanpak waarin we techniek, organisatorische vraagstukken én menselijke aspecten meenemen.

Deze aanpak vertaalt zich naar vier fases, plan, do, check en act. Met deze vier stappen verhoogt Ordina iteratief de volwassenheid, weerbaarheid en veerkracht van uw organisatie.