fbpx

Cyberdetection & Response

Uw organisatie optimaal voorbereid op cybersecurity-incidenten

IT speelt voor vrijwel elke onderneming een steeds grotere rol in de bedrijfsvoering. Tegelijk met de omvang en de complexiteit van de IT-omgeving neemt de kans op cybersecurity-incidenten toe. Enerzijds omdat hackers telkens weer nieuwe mogelijkheden vinden om systemen en netwerken binnen te dringen. Anderzijds omdat organisaties vaak onvoldoende in- en overzicht hebben in hun IT-omgeving of IT gebruiken die niet geüpdatet kan worden. De impact van een security-incident kan enorm zijn. Niets doen is dan geen optie. Elke organisatie heeft een reputatie hoog te houden en wil zo snel mogelijk weer terug naar een normale en gezonde bedrijfsvoering.

Case: Pepscan versterkt digitale weerbaarheid met behulp van Ordina

BioFramaceut Pepscan werd geconfronteerd met een phishingmail die op het eerste gezicht mogelijk gelinkt leek aan de eigen organisatie. Door snel te handelen en de expertise van Ordina in te schakelen is de impact beperkt gebleven en is de kans op eventuele cybersecurity-incidenten verkleind. Lees hier de volledige case.

Maximale weerbaarheid, minimale impact

Helaas is het om diverse redenen onmogelijk om alle security-incidenten te voorkomen. Wél is het mogelijk om de businessimpact van potentiële cybersecurity-incidenten op uw organisatie zoveel mogelijk te beperken en uw organisaties wendbaarder en weerbaarder te maken. Dat is precies wat we doen met de Ordina Solution for Cyberdetection & Response. We bieden daarmee een integrale aanpak waarbij we:

  • uw organisatie voorbereiden op potentiële cybersecurity-incidenten en de businessimpact daarvan.
  • concrete maatregelen adviseren om die cybersecurity-incidenten te voorkomen of te detecteren, gebaseerd op de voor uw organisatie relevante businessrisico’s;
  • maatregelen en mensen leveren om die cybersecurity-incidenten te detecteren en samen met u daarop te acteren, onder andere door inzet van ons Blue Team van Cyber Defence-specialisten.
  • u te adviseren op basis van gedurende het proces verkregen inzichten, zodat u telkens weer uw weerbaarheid kunt verhogen en businessrisico’s kunt mitigeren.

Download leaflet

Lees meer over Ordina Solution for Cyberdetection & Response in onze leaflet ‘Optimaal voorbereid op cybersecurity-incidenten.’

Onze aanpak

Met een integrale aanpak waarin we technische, organisatorische en menselijke aspecten meenemen adresseren wij de volgende aspecten:

  • de klant voorbereiden op een potentiele cyber security incidenten en de business impact daarvan;
  • concrete maatregelen adviseren om die cyber security incidenten te voorkomen of te detecteren;
  • maatregelen leveren om die cyber security incidenten te kunnen detecteren;
  • samen met de klant op de gedetecteerde cyber security incidenten acteren.

Deze aanpak vertaalt zich naar vier fases, prepare, prevent, detect en response. Met deze vier stappen verhoogt Ordina iteratief de volwassenheid, weerbaarheid en veerkracht van uw organisatie op het gebied van Cyberdetection & Response.

De Ordina Solution for Cyberdetection & Response wordt gedragen door ons Blue Team: een multidisciplinair team van Cyber Defence-specialisten. Zij werken vanuit hun brede vak- en businesskennis nauw samen met uw organisatie. Door inzichtelijk te maken welke processen kritisch zijn en een directe bijdrage leveren aan de doelstellingen van uw organisatie brengen wij focus aan op de knelpunten in uw organisatie. Hiermee stellen we vast waar een potentieel security-incident de meeste impact zal hebben. Dankzij onze intensieve samenwerking met ESET – specialist in onder meer de aanpak van malware – hebben we altijd de beste consultants en technische specialisten klaarstaan.

Meer informatie of vragen?

Peter Groenewegen
Peter Groenewegen
Business Lead Cyberdetection & Response Services
Klik om direct telefonisch contact op te nemen: +31612725733 Bekijk mijn profiel op Linkedin Stuur een email