fbpx

Cybersecurity testing & reporting

Uw IT-kwetsbaarheden inzichtelijk dankzij ethical hacking.

Bij veel bedrijven leunt de core business op IT. Als kwaadwillenden uw IT-systemen binnendringen, kunnen de gevolgen dan ook zeer groot zijn. Denk aan een datalek, waarbij persoonsgegevens op straat komen te liggen en u enorme reputatieschade lijdt. Of aan ransomware die uw productieproces stillegt, waardoor de continuïteit van uw onderneming in gevaar komt. Daarnaast bent u vanuit steeds strengere wet- en regelgeving simpelweg verplicht om uw cybersecurity op orde te hebben. Ook uw klanten en leveranciers verwachten dat u op dit vlak alles goed geregeld heeft. Het is dus belangrijk dat uw organisatie cybersecurity serieus neemt en hoog op de prioriteitenlijst heeft staan.

Ethical hacking door Ordina Red Team

Met de Ordina Solution for Cybersecurity Testing & Reporting helpen wij u om de technische kwetsbaarheden van uw organisatie inzichtelijk te maken en adequate advies te geven om zo de digitale weerbaarheid van uw systeem, netwerk of organisatie te verhogen. Dit doen wij door het testen van bijvoorbeeld een applicatie, een organisatieproces of menselijke gedrag, op security kwetsbaarheden. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van een pentest, een phishing mail aan collega’s of een vulnerability scan. Vervolgens geven we op basis van de uitkomsten een advies. Het testen en rapporteren doen wij met een team van ethical hackers, het Ordina Red Team.

Toegevoegde waarde voor uw organisatie:

  • U voldoet altijd aan de actuele wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Persoonsgegevens (GDPR).
  • Uw klanten en leveranciers weten dat u uw cybersecurity goed geregeld is.
  • Dankzij onze concrete en actiegerichte rapportage weet u nu al welke toekomstige stappen u moet zetten om uw cybersecurity op het gewenste niveau te houden.

Download leaflet

Lees meer over Ordina Solution for Cybersecurity Testing & Reporting in onze leaflet Uw IT-kwetsbaarheden inzichtelijk dankzij ethical hacking.

Onze aanpak

Bij onze solution Cybersecurity Testing & Reporting werken wij met het Ordina Red Team. Dit is een team van ethical hackers die in bezit zijn van alle vereiste opleidingen en certificeringen die nodig zijn om dit werk te kunnen en mogen doen. Het Ordina Red Team test een onderzoeksobject – zoals een applicatie, klantnetwerk, organisatieproces of menselijk gedrag – op securitykwetsbaarheden. Dit doen we in verschillende vormen, waaronder social engineering, security code reviews: pentest en red teaming. We hanteren hierbij een integrale bewezen aanpak bestaande uit 6 stappen waarbij informatiebeveiliging en kwaliteitseisen geborgd zijn vanuit techniek, organisatorische vraagstukken en personele (menselijke) aspecten.

Onze klanten

Het Ordina Red Team is actief bij de overheid, van ministeries tot grote gemeentes, de nationale veiligheidssector, en de industrie. Zo is Ordina een van de partijen die die de aanbesteding GGI-Veilig van Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gewonnen. De VNG wil voor de gemeenten de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) realiseren. Met GGI-Veilig verhogen gemeenten hun digitale weerbaarheid en maken ze hun ICT-infrastructuur veiliger.