fbpx

Cybersecurity

Uw organisatie veiliger en meer weerbaar tegen cyberaanvallen.

In deze tijd van digitale transformatie is cybersecurity voor elk bedrijf in elke sector een randvoorwaarde. De directe impact van bijvoorbeeld een datalek kan gigantisch zijn en zorgt tevens voor negatieve publiciteit. De noodzaak van cybersecuritymaatregelen – alle maatregelen die worden genomen om waardevolle en vertrouwelijke informatie programma’s, computers en netwerken te beschermen tegen digitale aanvallen – wordt door de meeste organisaties ingezien, maar het invoeren of hanteren ervan wordt vaak als complex ervaren.

Cybersecurity verankerd in uw bedrijfsvoering

Met onze businesspropositie Cybersecurity maken we uw organisatie veiliger en weerbaarder tegen cyberaanvallen. Onze aanpak geeft inzicht in mogelijke risico’s en mogelijke maatregelen om die risico’s te beperken. Ook zorgen we ervoor dat uw medewerkers zich bewuster zijn van security-risico’s en hoe ze daar in hun werk rekening mee kunnen houden. Zo zorgen we ervoor dat cybersecurity standaard verankerd is in uw bedrijfsvoering. Het beoogde resultaat: de gevolgen van een cyberaanval voor de kwaliteit en continuïteit van uw business worden geminimaliseerd.

Toegevoegde waarde van Ordina Cybersecurity

  • Flexibiliteit: we zien cybersecurity als onmisbare schakel in de continuïteit van uw bedrijfsproces. Daardoor blijft uw organisatie flexibel, innovatief en competitief.
  • Bewustwording: we maken uw medewerkers bewust van veiligheidsrisico’s en hoe daarmee om te gaan in hun werkzaamheden.
  • Minimale impact bij cyberaanvallen: uw organisatie weet hoe een aanval vroegtijdig gedetecteerd kan worden, waardoor de gevolgen voor uw business minimaal zijn.

Download leaflet

Lees meer over Ordina Cybersecurity in onze leaflet Uw organisatie veiliger en meer weerbaar tegen cyberaanvallen.

Klantcase – Veiligheid en weerbaarheid verhogen in alle branches

Van ziektekostenverzekeraars tot gemeenten en van banken tot farmaceuten: in welke branche onze klanten ook actief zijn, wij verhogen de veiligheid en weerbaarheid van organisaties tegen cyberaanvallen.

Zo hebben we met onze solution Cyber Strategy & Maturity bij zorgverzekeraar VGZ gewerkt aan de versnelling van het testen van IT-processen op veiligheid en privacygevoeligheid. Lees hier meer over deze case.

Bio-farmaceut Pepscan werd geconfronteerd met een phishingmail. Door vanuit onze solution Cyberdetection & Response snel te handelen is de impact beperkt gebleven en is de kans op eventuele cybersecurity-incidenten verkleind. Lees hier meer over deze case.

Door de integrale toepassingen van secure-by-design-principes is security bij VGZ nu door de processen heen verankerd.

Onze aanpak

Wij verhogen uw veiligheid en weerbaarheid tegen cyberaanvallen met een integrale aanpak, waarin techniek, organisatorische vraagstukken en menselijke aspecten worden meegenomen. We brengen hierbij samen met u de meest relevante risico’s in kaart, bepalen de verdediging, monitoring en opvolging en testen de weerbaarheid van uw organisatie. We kijken hierbij vooral naar de bedrijfsprocessen waarvan de impact op uw organisatie het grootst is. Dit noemen wij risico gebaseerd toepassen en integreren.

Podcast: cybersecurity

Je organisatie veiliger en weerbaar maken tegen cybercrime. Dat vraagt om een veerkrachtige integrale aanpak, met aandacht voor techniek, organisatie en personen. Wij nemen je graag mee in de breedte en diepte van alledaagse cybersecurity vraagstukken. Klik hier voor de podcast cybersecurity. Aflevering 1 gaat over MDR. MDR onze nieuwe silver bullet, of gaat het hier om oude wijn in nieuwe zakken? Aflevering twee gaat over een holistische visie op cybersecurity en hoe dat er in de praktijk uitziet.

De kracht zit hem veel meer in het terugbrengen naar eenvoudigere detectiemodellen.

Binnen Ordina pakken we de specifieke veiligheidsuitdagingen van onze klanten vanuit drie solutions aan:

Ordina’s Cybersecurity solutions