fbpx

Data Migration

Veilig en probleemloos data verhuizen.

Besparen op operationele kosten, samenbrengen van bedrijfsprocessen of rationaliseren van het applicatielandschap; er zijn veel aanleidingen om data naar een ander systeem te migreren. Vaak verkijken organisaties zich op de complexiteit van een datamigratie. Zij gaan zelf of met een implementatiepartner aan de slag en lopen vervolgens vast. De risico’s hiervan zijn groot, evenals de impact als het misgaat. Bijvoorbeeld op de continuïteit van de bedrijfsprocessen, het bedrijfsimago en het voldoen aan wet- en regelgeving.

Toegevoegde waarde van datamigratie

  • Kostenreductie: bijvoorbeeld vanwege de overgang op één systeem, end of life van applicaties of integratie van twee bedrijven.
  • Uniforme verantwoording: data wordt betrouwbaarder.
  • Rationalisatie van de applicaties: applicaties worden sneller, beter en goedkoper.
  • Verkorten van time to market: snel kunnen inspelen op de ontwikkelingen in de markt.

Case: Datamigratie in de financiële sector

Ordina heeft de Volksbank geholpen bij de migratie van hypotheekportefeuilles naar een nieuwe IT-omgeving. We voerden de datamigratie uit op basis van onze bewezen aanpak Ordina Solution for Data Migration. De doelstellingen op het gebied van complexiteits- en kostenreductie en rapportage werden behaald en banken kregen een een beter inzicht in de kwaliteit van hun hypothekenportfolio. Lees hier de volledige case.

Onze consultants leverden dankzij hun advies en ondersteuning een belangrijke bijdrage aan de succesvolle uitvoering van de verdere migratiestrategie van de banken

Download leaflet

Lees meer over Ordina Solution for Data Migration in onze leaflet Veilig en probleemloos data verhuizen.

Doordachte migratiestrategie

  • Op basis van een doordachte migratiestrategie en -aanpak laten we de datamigratie goed, geruisloos, met geminimaliseerde risico’s en zonder continuïteitsproblemen verlopen.
  • Tijdens de ‘verhuizing’ worden de data verrijkt, hersteld en opgeruimd, waardoor de data in de nieuwe omgeving (weer) volledig voldoen aan de (toekomstige) behoefte van de organisatie.
  • Gedurende dit proces kan de ‘winkel’ gewoon openblijven; uw organisatie lijdt geen productiviteitsverlies en uw klanten merken niets van de werkzaamheden die plaatsvinden.

Onze aanpak

Dankzij onze jarenlange ervaring zijn wij dé partner op het gebied van complexe datamigraties. Met onze Ordina Solution for Data Migration zorgen we ervoor dat een datamigratie waarde creëert voor een organisatie. Deze aanpak bevat verschillende fasen. In overleg wordt bepaald welke stappen moeten worden doorlopen om te komen tot het gewenste resultaat. We werken met High performance teams van professionals en specialisten, die zich dedicated met datamigratie bezighouden, op elkaar zijn ingespeeld en meester zijn in alle relevante technologieën.