fbpx

Data Visualization

In één oogopslag waardevol inzicht in relevante data.

In een wereld die meer en meer verbonden is, is het steeds moeilijker om de juiste beslissingen te nemen. Bedrijven die beslissingen nemen op basis van inzichten verkregen uit data lopen voorop. Beslissen je medewerkers op basis van data, dan kun je onder andere processen versnellen, makkelijker nieuwe klanten aantrekken en communicatie met leveranciers verbeteren. Daardoor groei je sneller en maak je meer winst.

Data zien, is data begrijpen

Data begrijpen is dus belangrijk. Met de Ordina solution for Data visualization helpen we jouw organisatie daarbij. Dat doen we door informatie en data visueel weer te geven. Mensen nemen visuele informatie makkelijker en sneller tot zich dan tekst of gegevens in een spreadsheet. Door data visueel te presenteren, maken we abstracte informatie toegankelijk en inzichtelijk. We vertalen relevante data in heldere tabellen, grafieken, diagrammen en heatmap’s. Hierdoor kun je in één oogopslag trends, patronen en uitschieters zien. Op basis van de juiste inzichten kun je vervolgens goed onderbouwde beslissingen nemen over je volgende actie. Want: zien is begrijpen. Zien stimuleert vertrouwen.

Met de Ordina Solution for Data visualization is jouw organisatie:

  • Actiegericht: je kunt visueel zien welke acties nodig zijn om tot de gewenste resultaten te komen.
  • Wendbaar: je kunt sneller inspelen op veranderende (markt)omstandigheden.
  • Doelgericht: onze dashboards helpen je om processen of besluiten tijdig bij te sturen en zo eenvoudiger je doelstellingen te halen.

Download leaflet

Lees meer over (de voordelen van) de Ordina Solution for Data Visualisation in onze leaflet In één oogopslag waardevol inzicht in relevante data.

Onze aanpak

Met de Ordina solution for Datavisualisation verhogen we de datavolwassenheid binnen jouw organisatie en ontwikkelen we een datagedreven cultuur. Onze aanpak bestaat uit drie vaste fasen (navigate, improve, accelerate), maar daarbinnen hanteren we altijd maatwerk. Doordat we onze dashboards niet alleen vanuit IT, maar ook samen met de business ontwikkelen, krijgt iedere gebruiker alleen de voor hem of haar relevante data te zien. Ons uitgangspunt vormen de activiteiten van je medewerkers en/of klanten, in combinatie met de best practices op het vlak van (de presentatie van) data. Daarna ontwikkelen we dashboards. Dit leidt tot een snel en ook betrouwbaar, actiegericht en visueel aantrekkelijk resultaat.