fbpx

Semantic Data Management

Betekenis en de juiste context geven aan data

Door de toenemende digitalisering hebben veel kennisintensieve organisaties te maken met een exponentiële groei aan data. De betekenis van deze data is in veel gevallen niet eenduidig vastgelegd, met als gevolg dat de juiste context bij de data ontbreekt. Dit zorgt voor ruis in de communicatie, waardoor processen inefficiënt verlopen en beslissingen gemaakt worden op basis van incomplete informatie. Met Semantic Data Management en onze aanpak Informatiehuis op Orde legt u de basis voor de totstandkoming van een intelligente datagedreven organisatie.

Effectievere samenwerking, betere dienstverlening

Bij Semantic Data Management volgens de Ordina-aanpak Informatiehuis op Orde wordt expliciet de betekenis van data beschreven en voorzien van de juiste context. Doordat de juiste data beter vindbaar, toegankelijk en deelbaar is, kan uw organisatie deze data snel en bewust omzetten in betekenisvolle informatie. Bedrijfsbeslissingen worden gebaseerd op juiste en complete informatie, waardoor organisaties:

  • Effectiever samenwerken met bijvoorbeeld ketenpartners, omdat u elkaars data begrijpt en kunt gebruiken.
  • Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening bieden op basis van de juiste informatie die op elk gewenst moment beschikbaar is.
  • Processen efficiënter inrichten door te automatiseren, bijvoorbeeld met behulp van machine learning, artificial- of augmented intelligence (AI).

Download leaflet

Lees meer over Ordina Semantic Data Management in onze leaflet ‘Betekenis en de juiste context geven aan data.’

Case: Informatiehuis op Orde bij het Kadaster

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) moet in één opslag inzichtelijk maken of bouw, verbouwing of andere omgevingsbepalende veranderingen zijn toegestaan. De benodigde informatie komt uit zeer veel verschillende wetten, besluiten en regelgevingen en is soms gemeente overschrijdend. Daardoor kostte het voor het Kadaster – de overheidsdienst die beheerder is van het DSO – veel tijd om dit inzichtelijk te krijgen. Met onze aanpak Informatiehuis op Orde hebben we een oplossing ontwikkeld, waarbij informatie uit verschillende overheidsdomeinen snel op een begrijpelijke manier samenkomt. Lees meer over de Kadaster-case.

Het Kadaster kan nu heel snel gegevens over de leefomgeving van burgers, bedrijven en overheid digitaal beschikbaar stellen.

Onze aanpak

Onze aanpak Informatiehuis op Orde is een uniforme werkwijze voor het beschrijven van data, op basis van semantisch modelleren. De aanpak is gebaseerd op internationale standaarden en op in Nederland ontwikkelde best practices en heeft zich al bewezen in omvangrijke en complexe projecten. Informatiehuis op Orde omvat zes stappen die volledig door onze ervaren multidisciplinaire kennisteams en/of in samenwerking met uw organisatie kunnen worden uitgevoerd.

Meer informatie over Semantic Data Management? 

Nicolle van den Heiligenberg
Nicolle van den Heiligenberg
Business unit manager Semantic Data Management
Klik om direct telefonisch contact op te nemen: 06 29 08 13 43 Klik om direct contact op te nemen via WhatsApp Bekijk mijn profiel op Linkedin Stuur een email