fbpx

Ordina Digital Monitor

Met de Ordina Digital Monitor (ODM) geven we inzicht in actuele trends en digitale ontwikkelingen die bedrijven helpen bij het bepalen van hun koers. De ODM is een jaarlijks onderzoek dat Ordina en Markteffect houden onder 1.700 IT-besluitvormers in de Benelux in de sectoren: financiële dienstverlening, industrie en overheid. De rapporten richten zich op thema’s die een rol spelen bij de digitalisering van bedrijven.

Download Ordina Digital Monitor 2021 – Business platforms & cloud

De resultaten uit Nederland zijn gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd door Markteffect onder ruim 1.200 IT-besluitvormers (ruim 1.700 in de Benelux). Het vierde rapport gaat over business platforms & cloud.  

Driekwart van de organisaties verwacht dat binnen twee jaar alles staat en draait in de cloud. Voor welke uitdagingen staan we?  

Download Ordina Digital Monitor 2021 – Digitale acceleratie

De resultaten uit Nederland zijn gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd door Markteffect onder ruim 1.200 IT-besluitvormers (ruim 1.700 in de Benelux). Het derde rapport gaat over digitale acceleratie. Wat zijn redenen om digitaal te versnellen en welke belemmeringen worden ervaren? Hoe helpt digitale versnelling ten tijde van de COVID pandemie?

Download Ordina Digital Monitor 2021 – High performance teams

De resultaten uit Nederland zijn gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd door Markteffect onder ruim 1.200 IT-besluitvormers (ruim 1.700 in de Benelux). Het rapport gaat over het gebruik en de inzet van multidisciplinaire teams in organisaties en benoemd naast de voordelen ook de belemmeringen die worden ervaren. Het onderzoek maakt verder de verschillen in bedrijfsomvang, branche en functieniveau van de respondent inzichtelijk.

Download Ordina Digital Monitor 2021 – Cybersecurity

De resultaten uit Nederland zijn gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd door Markteffect onder ruim 1.200 IT-besluitvormers (ruim 1.700 in de Benelux). Het eerste rapport gaat over Cybersecurity. Welke prioriteit krijgt dit onderwerp en op welk niveau in de organisatie speelt het? Welke risico’s worden gezien, hoe wordt hierop geacteerd en wat is (of zou) de rol van de overheid hierin moeten zijn?

Benieuwd naar de rapporten van 2020?

In 2020 stond de Ordina Digital monitor in het teken van de onderwerpen High performance teams, Intelligente datagedreven organisaties en Digitale acceleratie. Deze rapporten vind je in het archief van de Ordina digital monitor.