Containerschip in de haven Rotterdam

Digitalisering Nederlandse industrie vraagt om samenwerking in ecosysteem

Van robotisering tot 3D-printing en van Internet-of-Things tot big data-analyses. De digitalisering in de Nederlandse industriële sector zet op volle kracht door. En waar het tempo versnelt, komen verdienmodellen onder druk te staan. Eén mobiele applicatie heeft de potentie om het verdienmodel van een complete markt te doen kantelen.

Nuchter blijven kijken

De exponentiële snelheid waarmee nieuwe technologische mogelijkheden zich aandienen, is groot en voor bedrijven lastig bij te houden. Nieuwe innovatieve toetreders ontregelen oude markten en veranderen fundamenteel de marktverhoudingen. Maar bedrijven moeten zich daardoor niet in de war laten brengen. Ze hoeven de hippe start-ups niet te imiteren om succesvol te blijven. In deze tijd van toenemende digitalisering is het vooral belangrijk om nuchter te blijven kijken naar wat er écht toe doet.

Kernactiviteiten niet vervangen

De behoefte aan activiteiten van de meeste industriële bedrijven blijft namelijk wel bestaan. Scheepscontainers, energie of openbaar vervoer zijn niet te vervangen door enen en nullen. Je kunt een container niet naar een klant mailen. Maar je kunt wél je processen slimmer verbinden met je partners, klanten en andere belanghebbenden. Zodat hun werk en leven gemakkelijker wordt. Verzandt daarbij niet in losse oplossingen. In onze visie staat centraal dat je een IT-partner in de arm neemt die begrijpt wat je kernactiviteiten zijn, kennis heeft van de sector en samen met jou wil bouwen aan de toekomst. Neem het Havenbedrijf Rotterdam.

Werk samen in een ecosysteem

Zij groeit op dit moment van mainport tot brainport. De haven wordt steeds meer een informatiehub waar schepen met behulp van sensoren ‘praten’ met kranen en kranen met treinen en verladers. Zodat alles en iedereen precies op de juiste tijd en het juiste moment aanwezig is. En de overslag vervolgens precies volgens planning, foutloos, volautomatisch en op afstand gemonitord plaatsvindt. Dankzij sensoren, gps-trackers, remote control en hoogopgeleide havenarbeiders die hun werkzaamheden achter beeldschermen verrichten. Via een heldere roadmap zet zij elke dag stappen om processen slimmer af te stemmen op partners en klanten. Om zo de slimste haven ter wereld te worden.

Versterk de concurrentiepositie

Het Havenbedrijf Rotterdam is volgens ons een goed voorbeeld van een organisatie die laat zien dat het digitale tijdperk de Nederlandse industrie nieuwe kansen biedt om zowel de productiviteit te vergroten als nieuwe markten aan te boren en verrassende allianties te sluiten. Willen bedrijven in deze snel bewegende markt hun voorsprong vergroten, dan is het zaak om serieus werk te maken van klantintimiteit, het aanpassen van het businessmodel en het samenwerken in een digitaal ecosysteem. Wie daarop inzet blijft niet alleen belangrijk voor klanten. Daarmee voeg je ook waarde toe aan de wereld om je heen. En zo nestel je jezelf in een omgeving met een ijzersterke nationale en internationale concurrentiepositie.

Benieuwd naar onze volledige visie? Download de whitepaper ‘De voorsprong vergroten’.