fbpx

FEC Strategy

De afgelopen jaren hebben financiële instellingen te maken gekregen met toenemende regelgeving rond witwassen en terrorisme financiering; zij worden geacht hierin een poortwachtersfunctie te bekleden. Regelgeving waaraan gevolg moet worden gegeven, ligt vast in de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Terrorismefinanciering (WWFT) en de Sanctiewet 1977 (Sw). Naast de verplichtingen die voortvloeien uit wet- en regelgeving hebben financiële instellingen in toenemende mate te maken met steeds slimmere vormen van fraude. Van spoofing (bankhelpdeskfraude), WhatsApp-scams (vriend-in-nood-fraude) tot CEO-fraude. In dit soort fraudegevallen worden klanten voor het overgrote deel nog steeds volledig door de bank vergoed. De publieke opinie volgt dit soort zaken bovendien volop, met alle reputationele risico’s van dien. 

Ordina kent de branche en volgt deze ontwikkelingen nauwlettend. We adviseren en ondersteunen klanten bij de ontwikkeling  en implementatie van een FEC strategie om een beter toegeruste organisatie te zijn. Bijvoorbeeld door regelmatig een Systematische Integriteitsrisicoanalyse (SIRA) uit te voeren om uitdagingen op het gebied van KYC en klantintegriteit het hoofd te bieden.
In de SIRA wordt aan de hand van de karakteristieken van de organisatie, de producten die worden gevoerd en de markten waarin de organisatie actief is, bekeken waar de integriteitsrisico’s zitten. Met het uiteindelijke doel afdoende mitigerende maatregelen te kunnen treffen om te voldoen aan wet- en regelgeving én de eigen risk appetite van de organisatie.

We helpen onze klanten met:

  • het in kaart brengen van de huidige situatie rond KYC en klantintegriteit (KI)
  • het opstellen en ontwikkelen van SIRA
  • het bewaken van de KYC- en KI-strategie
  • het opstellen van de strategie om de SIRA operationeel te maken
  • het bepalen van mitigerende maatregelen
  • het opstellen van een plan om de maatregelen in te voeren