fbpx

GEO-ICT in strijd tegen Corona

In de bestrijding van het coronavirus moeten maatregelen als ‘social distancing’ de besmettingscurve afvlakken. Voorlopig zijn concerten, etentjes en het bezoeken van sportevenementen niet mogelijk. Afstand houden is het devies. Het Volkskrant-artikel ‘Hoe Nederland zich door de coronacrisis kan slaan: kwestie van afstand houden’ geeft een toelichting op de werking van de zogenaamde besmettingscurve en de bijbehorende computermodellen. Het Nederlandse kabinet baseert zich in haar keuzes op de computermodellen van het RIVM.

Ruimtelijke component

Onderzoekers maken voor de berekening van deze computermodellen gebruik van GEO-ICT. Bij GEO-ICT koppel je informatie met een ruimtelijk component aan een locatie, waarna je deze vervolgens verrijkt met digitale informatie en analyseert. “Door GEO-ICT zijn ruimtelijke verbanden heel goed inzichtelijk te maken. Zo kun je bij deze coronacrisis heel goed risico-inschattingen maken. Waar werken mijn mensen en waar bevinden zich de meeste besmettingen? En hoe zal het virus zich verspreiden door een bepaald gebied en hoe kun je hiervan de bron lokaliseren? Maar je kunt met GEO-ICT ook kijken naar route-optimalisatie. Vrachtwagenchauffeurs kunnen momenteel onderweg bijna nergens meer eten en toiletbezoek is ook lang niet overal meer mogelijk. Met GEO-ICT kun je inzichtelijk maken waar nog wel locaties zijn waar ze iets kunnen eten en toiletten zijn. Op basis van die gegevens kun je de optimale route samenstellen. Ook handig met oog op de winkelbevoorrading, een onderwerp dat momenteel erg actueel is”, aldus Edwin de Leeuw, business unit manager GEO-ICT bij Ordina.

Smart Spatial Solutions

Met behulp van de aanpak ‘Smart Spatial Solutions’ van Ordina kunnen bedrijven de toegevoegde waarde van GEO-ICT benutten. De Leeuw: “Onze aanpak legt bepaalde problemen bloot. Maar geeft ook tegelijkertijd de richting aan waarin je de oplossing moet zoeken. Zo helpen onze oplossingen bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in locaties die door een buitendienst door uitval van medewerkers niet goed bediend kunnen worden, maar geven ze direct ook aan welke buitendienstmedewerkers eventueel extra in deze gebieden ingezet kunnen worden.

Om als bedrijf GEO-ICT toe te passen is niet zoveel nodig. Met behulp van een GIS-applicatie, data en het aansluiten van andere geo-bronnen kun je aan de slag. “Wij kunnen de toolselectie doen en onderzoeken wat het beste past in de situatie. Daarnaast moet worden gekeken of de data-infrastructuur op orde is. Vervolgens installeren we de tooling en kunnen we beginnen met het uitvoeren van de analyses. Ordina werkt onder meer met GIS-applicaties als QGIS, de ArcGIS-suite en het HERE-platform. Voor de data-integratie maken we gebruik van FME, het data-integratieplatform dat binnen GEO-ICT veelvuldig wordt gebruikt.”

Gratis licenties

Vanwege het coronavirus heeft de fabrikant van FME de licenties gratis ter beschikking gesteld voor bedrijven en organisaties die bij de bestrijding van het virus een onmisbare rol vervullen. Ordina kan helpen om die licenties te verkrijgen en vervolgens deze optimaal te benutten.

Eerste resultaten beschikbaar

Wie denkt dat een GEO-ICT-traject veel tijd kost, heeft het mis. “Zo’n traject kan heel snel gaan”, aldus De Leeuw. “We hebben de beschikking over cloudfaciliteiten, waardoor we binnen een paar dagen al de eerste resultaten kunnen hebben. Wil je de hele informatie-architectuur transformeren, dan heeft dit uiteraard een langer periode nodig. Wil je klein beginnen, dan kunnen we schaalbaar starten en heb je binnen een paar dagen al de eerste resultaten beschikbaar. En van daaruit onderzoeken wat de verdere businesswaarde is en kunnen we desgewenst verder opschalen. We hebben kleine schaalbare oplossingen voor ieder type organisatie. Ook voor het midden- en kleinbedrijf.”

Ander nuttige toepassingen

GEO-ICT kent vele nuttige toepassingen. Denk aan routerings- en assetmanagementvraagstukken. Ook kun je met behulp van GEO-ICT veiligheidsrisico’s en mobiliteitsissues inzichtelijk maken. Zo kun je met IT en sensortechnologie het verkeersbeeld fijnmazig in beeld brengen. Met name in steden die smart city-oplossingen toepassen kan hiermee de doorstroming van het verkeer worden bevorderd. Een goede toepassing van GEO-ICT leidt onder meer tot vermindering van operationele kosten, een slimme inzet van schaarse resources, een verhoging van de conversie en effectieve besluitvorming.

Meer informatie over Spatial insights? 

Tom Francis
Tom Francis
Directeur Data-driven
Klik om direct telefonisch contact op te nemen: +32 473 27 30 57 Bekijk mijn profiel op Linkedin Stuur een email