foto man met HoloLens

Het effect van VR op procedurele trainingen

Ordina verbindt organisaties in de digitale wereld met klanten of medewerkers via uiteenlopende technische mogelijkheden. Door slim gebruik te maken van nieuwe technologieën als virtual reality, augmented reality en artificial intelligence, en door in te spelen op de behoeftes van de doelgroep, verbetert de dienstverlening en klanttevredenheid. Dit noemt Ordina digitale acceleratie.

Virtual reality in het onderwijs

Virtual reality (VR) kan bijvoorbeeld heel goed worden ingezet als oplossing op het gebied van trainen en opleiden. Zo heeft Ordina vorig jaar in samenwerking met Damen Shipyards voor de Koninklijke Marine een Proof of Concept gebouwd van een digitale opleidingsomgeving in VR.

Deze zogeheten demonstrator staat voor een gesimuleerd marineschip dat scheepskennis en -skills op speelse wijze overbrengt. Krachtige VR en gaming-technologieën zijn daarvoor op een agile/scrum wijze toegepast.

Door een deel van de opleidingen in een virtuele omgeving te doen, is de marine in staat om onafhankelijk van de beschikbaarheid van schepen, diverse leerlingen tegelijk op te leiden. Dit legt minder belasting op de schepen als deze in de haven van Den Helder liggen. Door deze lessen te individualiseren en gamificeren, worden de lessen leuker en kunnen de leerlingen op afstand, op de eigen werkplek, zelfstandig en in hun eigen tempo de opleiding volgen.

Het effect van VR op procedurele trainingen

Er wordt steeds meer geëxperimenteerd met VR in het onderwijs in verschillende sectoren. Maar over het effect is wetenschappelijk nog niet veel bekend. Daarom heb ik tijdens mijn afstudeerstage bij Ordina SMART Technologies onderzoek gedaan naar de effecten van immersie en interactiviteit op procedurele trainingen. Zoals de training voor de Koninklijke Marine.

Voor het onderzoek heb ik de applicatie gebruikt voor het neerlaten van een Rigid Inflatable Boat vanaf een marineschip. Hierin kan de leerling elke ruimte bezoeken en alle nodige knoppen indrukken, om de procedure zo realistisch mogelijk te oefenen.

Een voordeel is natuurlijk dat met een virtuele ruimte het daadwerkelijke trainingsmateriaal, bijvoorbeeld het marineschip, niet aanwezig hoeft te zijn, zodat de leerling de gehele procedure oneindig vaak kan doorlopen.

Hogere score op praktijktoets na VR training

In dit onderzoek kwam onder meer naar voren dat de deelnemers die leerden door middel van VR het beste scoorden op de praktijktoets. Dit komt waarschijnlijk doordat de deelnemers die de VR-applicatie hadden gebruikt beter konden oefenen, en daardoor een beter idee hadden over de lay-out van het schip, en hoe de procedure werkt.

Verder bleek dat het gebruik van VR juist nadelig kan zijn wanneer theoretische kennis van belang is. Mogelijk komt dit doordat de VR-applicatie dan juist te entertainend is, waardoor ze afleidt van de te leren stof.

Deze inzichten kunnen helpen voor het correct toepassen van VR voor trainingsdoeleinden. In het verslag hieronder kun je meer lezen over de factoren die de verschillen kunnen verklaren.

Stage bij Ordina

Met het einde van deze blog is ook een einde gekomen aan mijn stageperiode bij Ordina. Ik kijk zeer positief terug op deze leuke en uitdagende tijd, waarin ik veel eigen verantwoordelijkheid kreeg, maar ook de juiste ondersteuning. Al met al ben ik erg tevreden met hoe het hele project is verlopen en met wat er uiteindelijk is gevonden. Ik wil graag Ordina en vooral iedereen bij Ordina SMART bedanken voor deze kans, hun steun en de potjes tafelvoetbal.

Yannick Augustijn