Pega

Het probleem dat blockchain oplost

Blockchain is dat niet een oplossing zonder probleem.

Een opmerking die ik vaak te horen krijg van collega’s. Meestal als ik net enthousiast aan het vertellen ben over de voordelen. Maar dat is niet juist, blockchain vormt wel degelijk een oplossing. En niet voor zomaar een probleem. Voor een van de moeilijkste problemen in de computerwetenschappen. Het Byzantijnse generaalsprobleem.

Het Byzantijnse generaalsprobleem

Stel je hebt zes generaals, allemaal beschikken ze over een eigen leger en samen hebben ze een stad omsingeld. Alleen als de meerderheid op hetzelfde tijdstip aanvalt kunnen ze de stad innemen. Ze sturen berichten naar elkaar om het aanvalstijdstip te bepalen. Maar er is een probleem; de vijand kan een bericht onderscheppen en aanpassen, ook kan een kwaadwillende generaal berichten van andere generaals aanpassen en weer doorsturen. Er is geen overkoepelende partij die veilige communicatie kan verzorgen. Handtekeningen of zegels zijn ook geen optie door het risico op vervalsing.

Hoe blockchain dit probleem oplost

Een bericht wat een generaal verstuurt naar de andere generaals wordt verwerkt in een puzzel. Je kan denken aan een Rubiks kubus waar je een papiertje in stopt.

In deze puzzel wordt ook de oplossing van de puzzel van het voorgaande bericht verwerkt. Je kunt je dat als volgt voorstellen. De Rubiks kubus van het voorgaande bericht wordt in een nieuwe Rubiks kubus geplaatst en alleen als ze beiden zijn opgelost, past er een nieuw bericht in.

Op deze manier ontstaat een ketting van puzzels. Hoe langer de ketting is, hoe meer tijd en energie het kost om de berichten in de puzzels aan te passen. Want voor een aanpassing moet je niet een maar een heleboel vervlochten puzzels opnieuw oplossen. Dus hoe langer de ketting is, hoe zekerder de generaals kunnen zijn dat er met de berichten niet is gerommeld.

Sterk vereenvoudigd is dit de oplossing die Satoshi Nakamoto bedacht voor het Byzantijnse generaalsprobleem. Satoshi vormde daarmee een van belangrijkste fundamenten onder de blockchain-technologie.

Waarom dit belangrijk is

Door het oplossen van het generaalsprobleem is er geen centrale partij nodig die het veilig uitwisselen van data faciliteert in een netwerk van actoren. Als je begrijpt dat dit laatste grotendeels het bestaansrecht bepaalt van banken, notarissen, verzekeraars en overheidsinstanties, dan snap je de potentiële impact.

Ook voor informatie-uitwisseling in een supply chain is er een grote impact te voorzien. Dit omdat een supply chain vergelijkbaar is met het generaalsprobleem. Men heeft er baat bij samen op te trekken, maar men vertrouwt elkaar niet perse. Blockchain vormt hiervoor een oplossing. Nog los van de economische voordelen die vergaande informatie-uitwisseling opleveren, kan dit (in nu nog vaak sterk gefragmenteerde) sectoren, zoals de zorg en voedselindustrie letterlijk van levensbelang zijn.