High performance teams als oplossing voor sourcingvraagstukken

We zien een trend in de markt voor ICT-inhuur: het aantal teamuitvragen neemt toe. Klanten vragen ons complete ontwikkelteams en/of beheerteams te leveren. Dit noemen we ook wel teamsourcing. Deze trend vloeit voort uit twee andere ontwikkelingen binnen de ICT-markt.

De eerste ontwikkeling ligt voor de hand: steeds meer organisaties werken Agile en willen snel waardevolle diensten realiseren met Agile teams.

De tweede ontwikkeling is dat de outsourcingstrend binnen de overheid en financiële dienstverlening op zijn einde loopt. Overheden, banken en verzekeraars zijn weer aan het insourcen. De financiële dienstverleners doen dat omdat IT onderdeel is geworden van het primaire proces. Overheidsorganisaties zijn aan het insourcen vanwege de shared service centra die ze inrichten. Deze organisaties staan voor de uitdaging hun Agile teams te bemensen. Dit doen ze onder andere door de inhuur van externen. En we zien dat dit steeds vaker gebeurt door de inhuur van complete teams met externen.

Wanneer wij aan inkopers van deze organisaties vragen waarom ze dit met teamuitvragen doen, geven ze als reden dat het bemensen van teams met individuele inhuurovereenkomsten veel nadelen kent:

  • Het is arbeidsintensief: het kost veel tijd en moeite om tijdig de verschillende profielen te werven die nodig zijn om een multidisciplinair team samen te stellen;
  • Het risico bestaat dat een team niet kan starten, omdat die ene schaarse ontwikkelaar ontbreekt om het team compleet te maken;
  • En er is een risico dat inhuurkrachten niet goed samenwerken en voortijdig het team verlaten, waardoor de continuïteit van het project in gevaar is.

We kunnen dus concluderen dat het inhuren van teams voor onze klanten inspanningen en risico’s op het gebied van externe inhuur vermindert, wanneer we het vergelijken met individuele detachering. Ook verwachten inkopers betere toegang tot schaarse kennis. Inkopers geven aan dat leveranciers eerder geneigd zijn om schaarse profielen vrij te maken als ze een compleet team kunnen leveren. Een aantal van onze klanten geeft aan als opdrachtgever aantrekkelijker te zijn voor onze schaarse professionals als zij in teamverband met eigen collega’s de opdracht mogen uitvoeren.

Wij kunnen dat bij Ordina uit eigen ervaring bevestigen. Onze medewerkers werken graag met collega’s in Agile teams voor klanten, want ze krijgen de vrijheid en verantwoordelijkheid om zelf hun werk te organiseren en te verbeteren. Vanuit Ordina dragen we bij aan een goede samenwerking en een goede werkwijze binnen de teams en het gebruik van metrieken, tooling en automation. Dit doen we met onze Agile coaches. Zij ondersteunen de teams waar nodig. Het effect daarvan is dat medewerkers gemotiveerd blijven en teams beter gaan presteren dan je normaal van een team mag verwachten. Zo wordt het team een High performance team.