Hoe krijg je mensen in je organisatie mee bij verandering?

De digitalisering van onze wereld heeft invloed op alles en iedereen om ons heen. Organisaties moeten nieuwe businessmodellen ontwikkelen om bestaansrecht te behouden en winstgevend te blijven in de toekomst. Bedrijven transformeren tot digitale ondernemingen. Besturen en management willen investeren in digitalisering en vernieuwing, maar de focus bij veranderprocessen ligt vaak niet op de werknemer.

Urgentie

De ervaring leert echter dat de urgentie daarvan zeer hoog is om beoogde resultaten ook waar te maken. Wie verandering wil doorvoeren, moet rekening houden met flinke weerstand. Zijn medewerkers bereid om met vernieuwing om te gaan en krijgen ze van het management de ruimte voor innovatieve activiteiten?

Feit is dat mensen niet zo van verandering houden. Of het nu gaat om de digitalisering van een organisatie of een andere verandering, er zal weerstand zijn. Zaken als onzekerheid over de toekomst, geen gezamenlijk perspectief, machtspelletjes en cultuur zijn veel aangehaalde oorzaken die weerstand bij verandering verklaren. Barrières voor veranderen worden toegeschreven aan de organisatie en individuen. Als dingen veranderen in onze natuurlijke omgeving reageren mensen alsof ze iets verliezen in plaats van iets winnen, aldus arbeids- en organisatiepsycholoog Annerieke Ruijter.

Weerstand

Organisaties moeten door die weerstand heen. Een goed uitgedacht veranderproces is belangrijk bij het succesvol doorvoeren van digitalisering. Een handige beginpunt voor leiders van verandering is uitzoeken wat de achterliggende factoren zijn voor deze weerstand en op basis hiervan een strategie bouwen.

Betrokkenheid en transparantie zijn belangrijke kernwoorden in dit kader. Maak gebruik van de expertise die eigen medewerkers hebben, zij maken op de werkvloer mee waar behoefte aan is bij zowel de organisatie als de klant. Ook de manier waarop de boodschap wordt overgebracht naar medewerkers is van belang.

Als we weten dat woorden als innovatie en verandering weerstand oproepen, waarom noemen we het dan zo? Wanneer we zeggen dat we zaken slimmer en efficiënter willen aanpakken kan dit voor mensen al heel anders overkomen.

Het zijn geen hemelbestormende nieuwe inzichten, maar ze kunnen er wel voor zorgen dat verandering minder weerstand ontmoet.