fbpx
Jaarverslag 2018

Ordina jaarcijfers 2018

Hogere omzet en nettowinst door gerichte proposities

Hoofdpunten FY 2018

 • Omzet stijgt 4,8% naar EUR 358,5 miljoen (2017: EUR 342,0 miljoen);
  • Omzet Nederland stijgt 1,6% naar EUR 256,4 miljoen (2017: EUR 252,3 miljoen);
  • Omzet België/Luxemburg stijgt 13,8% naar EUR 102,1 miljoen (2017: EUR 89,7 miljoen);
 • EBITDA stijgt naar EUR 18,7 miljoen (2017: EUR 14,5 miljoen);
 • EBITDA-marge stijgt naar 5,2% (2017: 4,2%);
 • Nettowinst stijgt naar EUR 6,9 miljoen (2017: EUR 3,1 miljoen). Genormaliseerd voor de afwaardering belastinglatentie (door verlaging van de vennootschapsbelasting vanaf 2020) bedraagt de nettowinst EUR 9,1 miljoen;
 • Nettocashpositie stijgt naar EUR 18,5 miljoen (ultimo 2017: EUR 10,9 miljoen);
 • Voorstel tot dividendbetaling van 5 eurocent per aandeel (68% van de nettowinst);
 • Medewerkersbetrokkenheidscore stijgt naar 7,1 (2017: 6,8).

Hoofdpunten Q4 2018

 • Omzet stijgt 3,7% naar EUR 93,2 miljoen (Q4 2017: EUR 89,8 miljoen);
  • Omzet Nederland stijgt 0,4% naar EUR 66,7 miljoen (Q4 2017: EUR 66,4 miljoen);
  • Omzet België/Luxemburg stijgt 13,2% naar EUR 26,5 miljoen (Q4 2017: EUR 23,4 miljoen);
 • EBITDA stijgt naar EUR 5,8 miljoen (Q4 2017: EUR 4,9 miljoen);
 • EBITDA-marge stijgt naar 6,2% (Q4 2017: 5,4%);
 • Groei bij onze klanten in de publieke sector en in de financiële dienstverlening.

Jo Maes, CEO Ordina, over de resultaten

“We kijken terug op een succesvol jaar waarin onze vijf businessproposities hun toegevoegde waarde hebben bewezen: een sterke stijging van onze winstgevendheid, een hogere omzet en de stijging van zowel onze klant- als onze medewerkertevredenheid. High performance teams, Data-driven, Digitale acceleratie, Business platforms & Cloud en Cybersecurity & Compliance zijn onze vijf businessproposities die inmiddels een derde van onze omzet vormen. Dat aandeel willen we in de komende jaren verder vergroten. Zo gaan we vanuit onze businesspropositie Data-driven voor de Belastingdienst een IT-oplossing leveren voor het plannen van douanecontroles. Ook hebben we inmiddels 63 High performance teams succesvol ingezet in de Benelux in de diverse sectoren.

Door digitalisering volgen ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op, waardoor onze klanten snel moeten reageren op veranderingen in hun markt om een duurzame voorsprong te creëren of te behouden. Ordina is gewend vooruit te kijken om de verandering bij klanten voor te zijn, mede dankzij onze business proposities. Onze nieuwe pay-off -Ordina, Ahead of change – geeft dan ook uiting aan onze ambitie om onze klanten te helpen de veranderingen voor te zijn.

Met een winstgevend vierde kwartaal is Ordina’s nettowinst in 2018 ruimschoots verdubbeld. Vooral België/Luxemburg heeft een sterke prestatie geleverd met een omzetgroei van 13,8% in 2018. Deze stijging is gedreven door de toenemende vraag naar onze businessproposities, de stijging van het aantal eigen medewerkers en een hoge productiviteit. In Nederland is de marge ook verder gestegen dankzij onze businessproposities die goed inspelen op de marktvraag. Daarnaast zien we in Nederland een tariefsverbetering, een hogere productiviteit en groeiende vraag naar onze dienstverlening in de financiële sector en de overheidsmarkt.

Financieel staan we er goed voor, mede dankzij een aanzienlijke verbetering van de marges. We zijn echter nog niet tevreden over de marges in Nederland, die onder andere beïnvloed worden door het aantrekken en opleiden van Young professionals bij TalentPower. Ordina heeft in 2018 in totaal 235 Young professionals aangenomen en opgeleid om binnen enkele maanden klanten te helpen bij hun digitaliseringsvraagstukken. Het realiseren van rendabele groei is en blijft onze topprioriteit, waarbij onze inspanningen om te groeien met eigen medewerkers in 2018 hun vruchten hebben afgeworpen. Sinds medio 2018 heeft Ordina voor het eerst in jaren een toename van het aantal eigen medewerkers, een goed resultaat in de huidige krappe arbeidsmarkt.”

Meer informatie?

Stel uw vraag via onderstaand formulier of bel +31 (0)30 663 7000.