Aandeel Ordina

ASCX

Kapitaal en aandelen

Het aantal gewone uitstaande aandelen bedraagt ultimo 2018 circa 93,3 miljoen aandelen. Ultimo 2018 staan er geen preferente aandelen uit. Ultimo 2018 staat er één prioriteitsaandeel uit. In 2018 zijn er geen nieuwe aandelen uitgegeven. Het uitgegeven en volgestorte prioriteitsaandeel en de uitgegeven en volgestorte gewone aandelen worden gekwalificeerd als eigen vermogen. Elk genoteerd gewoon aandeel Ordina N.V. geeft de houder recht op het uitbrengen van een stem.

Wet op het financieel toezicht (Wft)

In het kader van de Wet op het financieel toezicht (WfT)  in ter beurze genoteerde vennootschappen zijn de volgende meldingen door de vennootschap ontvangen (stand ultimo 2018):

  • Aandeelhoudersbelang 15% tot 20%: Mont Cervin Sàrl
  • Aandeelhoudersbelang 5% tot 15%: Teslin Participaties Coöperatief UA, Lazard Frères Gestion SAS, Dimensional Fund Advisors
  • Aandeelhoudersbelang 3% tot 5%: Acadian Asset Management

Aandeel Ordina

Volg het aandeel Ordina

Actuele Koers

Bekijk de actuele koers

Beleggingscalculator

Ga naar de beleggingscalculator

Dividend

Ordina hanteert een transparant dividendbeleid. Met inachtneming van een aantal randvoorwaarden en afhankelijk van de beoordeelde omvang van de (bestaande dan wel te verwachten) cashpositie keert Ordina tussen de 40%-60% van de nettowinst in een verslagjaar uit als dividend.

Lees meer over dividend