Ordina start externe wervingscampagne ‘Kijk jij verder dan Code?’

Vanaf maandag 13 februari start Ordina een wervingscampagne gericht op IT-professionals en zet naast online ook radio, abri’s en reclamemasten langs de snelweg in. De campagne ‘Kijk jij verder dan code?’ heeft als doel om Ordina bij potentiele IT-kandidaten bekender te maken als aantrekkelijke werkgever.

Bereik

Met een gerichte inzet van media gaat Ordina potentiele IT-professional op weg van of naar het werk bereiken. Gedurende twee weken zal Ordina op werkdagen tijdens de ochtendspits met een radiospot te horen zijn bij Radio 538, Q-music en Veronica. Daarnaast is Ordina prominent zichtbaar op een aantal reclamemasten en worden abri’s ingezet op specifieke locaties in de vijf grote steden en rondom onderwijsinstellingen.

Online aanwezig

Wervingsmast Ordina

Vanzelfsprekend is Ordina online aanwezig op een aantal relevante websites, social media-kanalen, websites en jobboards.

Kijk voor meer informatie op onze site.