fbpx

Leaflet Semantic Data Management 

Betekenis en de juiste context geven aan data

Door de toenemende digitalisering hebben veel kennisintensieve organisaties te maken met een exponentiële groei aan data. De betekenis van deze data is in veel gevallen niet eenduidig vastgelegd, met als gevolg dat de juiste context bij de data ontbreekt. Hierdoor ontstaat snel ruis in de communicatie waardoor:

  • processen niet efficiënt verlopen;
  • beslissingen gemaakt worden op basis van incomplete informatie;
  • ketensamenwerking nauwelijks tot stand komt;
  • digitale transformatie stroef verloopt.

Bij Semantic Data Management volgens de Ordina-aanpak Informatiehuis op Orde wordt expliciet de betekenis van data beschreven en daarmee voorzien van de juiste context. Benieuwd naar de toegevoegde waarde van Semantic Data Management en hoe Ordina uw organisatie kan helpen? Download nu de leaflet Betekenis en de juiste context geven aan data. 

Download leaflet – betekenis en de juiste context geven aan data.