fbpx
Smart Industry afbeelding

Industrie

Vergroot uw voorsprong met veilige en innovatieve IT.

Het digitale tijdperk biedt de industriesector nieuwe kansen om zowel de productiviteit te vergroten als nieuwe markten aan te boren en verrassende allianties te sluiten. Dankzij IT-innovaties komen nieuwe businessmodellen, intensievere klantcontacten en een duurzame bedrijfsvoering tot stand.

Dat vraagt volgens Ordina om duidelijke keuzes: voor een centrale aansturing van IT-projecten, voor agile werkmethoden en voor multidisciplinaire High performance teams die organisaties klaarstomen voor de lange termijn. Met behulp van de vijf businessproposities ondersteunt Ordina de klanten met innovatieve diensten en toepassingen. Op die manier blijven onze klanten voorop lopen en zijn ze de verandering voor.
Illustratie van industrie

Onze marktthema’s

Ordina en de industrie

De afgelopen tijd heeft Ordina voor uiteenlopende klanten in de industriemarkt interessante en mooie projecten gedaan. Daarin zien we verschillende ontwikkelingen die in de komende jaren aan belang zullen winnen.

Klantcase – VandeBron

Om het energienet in balans te houden, is het belangrijk om vraag en aanbod van energie op elkaar af te stemmen. Bij energiebedrijf Vandebron weten ze hoe dat moet. Samen met Ordina hebben ze een innovatieve oplossing bedacht die uitgerold kan worden naar alle zonneparken in Nederland en Europa. Bekijk hier het filmpje.

Robotic Process Automation

Robotic Process Automation (RPA) stelt bedrijven in staat om eenvoudig en routinematig werk te automatiseren. Denk aan processen rondom financial reporting of facturatieprocessen, maar ook aan grote datamigraties. Zo heeft Ordina voor telecomaanbieder VodafoneZiggo een softwarerobot ontwikkeld, waardoor het verwerken van aanvragen voor telefonie- en internetaansluitingen in de zakelijke markt is versneld van 7,5 uur naar tien minuten.

IT naar de cloud

Een groeiend aantal bedrijven brengt hun informatiesystemen naar de cloud om zo hun digitale transformatie te versnellen en de beheerkosten te verlagen. Vanuit de Ordina-propositie Business platforms biedt Ordina momenteel zijn industrieklanten ERP Simplify en ERP Surround aan. Dit leidt tot versimpeling van het IT-landschap. Is er snel nieuwe functionaliteit nodig, dan biedt Ordina vanuit ERP Surround agile oplossingen via lowcode-platforms Mendix of Outsystems. Zo helpt Ordina momenteel Schiphol en Havenbedrijf Rotterdam om deze stappen te zetten.

Datagedreven organisaties

Data is het nieuwe goud, maar hoe gaan bedrijven en organisaties om met de enorme hoeveelheid informatie die op ze afkomt en hoe kunnen ze deze slim en verantwoord inzetten. Ordina ondersteunt bedrijven met datagedreven applicaties en zelflerende systemen. Zo helpt Ordina Havenbedrijf Rotterdam in zijn ambitie de slimste haven ter wereld te worden dankzij Pronto, een toepassing die leidt tot efficiënt havenbezoek en dus tot een grote reductie van de hoeveelheid CO2 die schepen uitstoten.

Zo heeft Ordina voor een Belgische klant in de voedingssector een Quintiq-oplossing geïmplementeerd om daarmee het planningsproces van diverse operationele entiteiten te stroomlijnen.

Ook heeft Ordina in opdracht van ProRail een applicatie ontwikkeld waarmee de spoorbeheerder geautomatiseerd kan zien welke wagons met welke lading waar staan opgesteld in het spooremplacement in het Rotterdamse Botlekgebied.foto spoorrails

Cybersecurity & compliance

Ordina helpt klanten om hun veiligheid en weerbaarheid te verhogen met een integrale aanpak, waarin techniek, organisatorische vraagstukken en personele aspecten zijn meegenomen. Denk aan pentesten, dreigingsanalyses, digitale identificatie, vulnerability scans, en monitoring & analytics. Maar ook zorgen we ervoor dat organisaties voldoen aan de nieuwe AVG/GDPR-wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Whitepaper industrie