Digitalisering en de zorg van morgen

Slim samenspel tussen mensen, technologie en zorg

Het Nederlandse zorgstelsel staat onder druk. De vergrijzing leidt tot groei van de zorgvraag, dure technologische innovaties duwen uitgaven in de zorg omhoog en personeelstekorten bedreigen de kwaliteit van zorg. Door een digitale transformatie kan de kwaliteit van zorg worden verhoogd, operationele kosten worden verminderd en schaarse (financiële) middelen slimmer worden ingezet. Digitale oplossingen kunnen het verschil maken.

Klantvoorbeeld

Meer tijd voor de zorg van cliënten

Over een nieuw bedrijfsvoerings- en plan- en roostersysteem bij een zorginstelling. Lees hier verder.

“Als businesspartner van zorgorganisaties maken wij de zorg beter door aandacht te hebben voor de veranderende cliëntvraag en het behoud van medewerkers in een financieel gezonde organisatie.”

Lees hier meer over onze visie op verandering in de zorg.

Onze aanpak

Als business en IT-partner begeleiden wij onze klanten bij integrale veranderprocessen om de kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit van zorg te verbeteren en te garanderen. Wij geven advies op visie- en selectietrajecten, de technische implementatie van IT tot aan adoptie en borging van veranderingen met onderliggend de (maatschappelijke) business case. We helpen hiermee zorgorganisaties succesvol mee te gaan in de steeds sneller veranderende zorgwereld en creëren waarde voor de lange termijn.

Door de vele jaren aan ervaring bij verschillende klanten in verschillende markten hebben wij een best-practice aanpak ontwikkeld. In onze aanpak richten wij ons op 5 stappen in de verandercirkel.

 1. Visietraject – met de organisatie maken we middels inspiratiesessies en interviews de vertaling naar de gewenste visie
 2. Selectietraject – middels een stappenplan stellen we de eisen voor de nieuwe oplossing op om te komen tot de keuze voor de best passende IT
 3.  Technische implementatie – we zetten een tijdelijke hulpstructuur neer en werken nauw samen met de afdeling ICT en de rest van de organisatie om de IT te implementeren
 4. Adoptie – we organiseren verandering langs elementen als cultuur, structuur, competenties en systemen zodat medewerkers op de juiste wijze gebruik maken van de gekozen oplossing
 5. Borging – van begin af aan werken we nauw samen met de verschillende onderdelen in de organisatie zodat ze de meerwaarde snappen en uitdragen: als échte ambassadeurs voor de verandering. Zodat het een bijdrage blijft leveren aan zowel de cliënten, de medewerkers als de organisatie.

Het is mogelijk om te kiezen voor begeleiding gedurende de hele keten of voor een aantal stappen uit de keten. Met onze kennis van de zorg en IT zorgen we ervoor dat de juiste technologie wordt geselecteerd en geïmplementeerd, dat alle medewerkers op de juiste wijze er gebruik van maken en dit blijven doen zodat het gebruik een bijdrage levert aan cliënten, medewerkers en de organisatie.

Voorbeelden van onze diensten

 • Het implementeren van een roostersysteem en capaciteitsplanning
 • Het inrichten van de flexibele personeelsschil voor een solide en flexibele inzet van medewerkers
 • Het voldoen aan de AVG-wetgeving
 • Het begeleiden naar een gezonde bedrijfsvoering
 • Het implementeren van welzijn op recept
 • Het implementeren van data science binnen gemeenten
 • Visietrajecten rondom digitale transformatie
 • De implementatie van persoonlijke gezondheidsomgevingen en andere e-health oplossingen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Juriën Taams, Principal Expert Zorg bij Ordina, via jurien.taams@ordina.nl. U kunt hem ook telefonisch bereiken op 06-11203502.