Holografische weergave van Minnertsga

Met de HoloLens aanpassingen in de openbare ruimte beleven

Toen de dorpskern van het Friese dorpje Minnertsga op de schop moest, was feedback nodig van de bewoners. Ordina GEO-ICT en Ordina Smart Technologies hebben daarom Holografisch Minnertsga ontwikkeld: een 3D-model waarin bewoners en andere belanghebbenden de voorgestelde aanpassingen virtueel meteen konden ervaren met een HoloLens.

Vanuit de provincie Friesland kwam de vraag om een oplossing te vinden om burgers op een interactieve en innovatieve manier te betrekken bij de aanpassingen van de dorpskern en de hoofdstraat van Minnertsga. Om hier invulling aan te geven hebben we diverse specialisten bij elkaar geroepen en zijn zo op een combinatie van GIS-data en een augmented reality-ervaring gekomen.

Centrale dorpsplein

In Minnertsga, een dorpje met 1850 inwoners, werd het centrale dorpsplein aangepakt. Zo’n dorp heeft een hechte gemeenschap van mensen en juist daarom was het belangrijk om inwoners goed te betrekken bij de aanpassingen. Door op inwonersavonden de Microsoft HoloLens-bril op te zetten, konden burgers de huidige situatie vergelijken met verschillende voorgestelde scenario’s. In een virtuele maquette konden ze inzoomen, iets van dichtbij bekijken en ergens omheen lopen.

Mensen beleven zo echt wat er voor hen verandert. Kunnen ze zich daarin vinden of moet er een belemmering worden aangepakt? Zo zag een buschauffeur meteen een wegversmalling op de plek waar zijn bus altijd stopt. Als hij daar in dat scenario stil zou staan, zou er niemand langs kunnen. Dat leidde tot een aanpassing in het plan en zo tot meer draagvlak. De buschauffeur was blij dat hij op deze manier zijn inzicht kon delen en het plan op tijd kon bijsturen.

HoloLens-beleving

Om de HoloLens-beleving te realiseren, gebruikte Ordina diverse open datasets, zoals de Basisregistratie Grootschalige Topografie en het Actueel Hoogtebestand Nederland. Met behulp van Esri CityEngine werd dit omgezet in een 3D-model. We hebben voor de HoloLens het model eenvoudiger gemaakt door de onzichtbare gegevens te verwijderen, zonder de kwaliteit van het model geweld aan te doen. En zo realistisch mogelijk.

Deze oplossing kun je ook op andere plekken inzetten. Overal waar het zinvol is om wijzigingen in de openbare ruimte te ervaren kan deze aanpak van toegevoegde waarde zijn. Met holografische modellen haal je een drempel weg. Mensen houden over het algemeen niet van veranderingen. Zonder goede duiding zijn mensen eerder geneigd om negatief te zijn. Door het zien van een vergelijking tussen de situaties in het verleden of scenario’s van de toekomst met de huidige, kun je veel bezwaren wegnemen. We hebben de oplossing ook al ingezet voor een model van wildovergangen voor de provincie Noord-Holland.

Volgende stap

Als volgende stap voorzien we het van buitenaf inladen van gegevens op de HoloLens. Dan ben je niet beperkt door de capaciteiten van de HoloLens en kun je modellen nog groter en complexer maken, doordat je alleen de data die je nodig hebt hoeft in te laden. Nu staan alle gegevens nog op de HoloLens zelf. Denk ook aan het toevoegen van realtime data, zoals verkeersstromen.

Een holografische beleving kan ook van pas komen bij zaken die je normaal niet kunt zien, zoals ondergrondse situaties. De mogelijkheden voor beleving met gebruik van deze oplossing zijn zeer divers en kunnen met relatief weinig inspanning voor elke locatie worden ingezet, zo heeft Ordina GEO-ICT ervaren. Verschillende partijen hebben inmiddels zelf de HoloLens aangeschaft, zodat ze ook zonder ons die beleving kunnen aanbieden. We hebben wat betreft deze technologie nog maar het tipje van de sluier gezien!