fbpx

Meta-datamangement kan eenvoudig met Linked Data

Om data binnen en over de grenzen van de organisatie betekenisvol te kunnen delen, combineren en integreren, is het van belang dat er overeenstemming bestaat over de betekenis van die data. Deze betekenis wordt bepaald aan de hand van het toepassen van metadata-management. Dit kan onder andere met behulp van Linked Data. Senior architect Elvin Dechesne gaf onlangs tijdens de MTech Snackyte van Ordina (een terugkerend online vakinhoudelijke bijpraat sessie) een toelichting op het gebruik van LinkedData.

Elvin: “We zien dat nog niet veel ontwikkelaars met Linked Data werken. En dat is jammer. Het is namelijk relatief eenvoudig. En het levert veel toegevoegde waarde voor een organisatie. Daarom hebben we ervoor gekozen om via ons MTecht Snackbyte meeting voor geïnteresseerden binnen 20 minuten een uitleg te geven. En de reacties waren positief.”

“Het is belangrijk dat meer mensen weten wat je met toepassing van LinkedData kan bereiken. En dat het bovendien echt niet heel ingewikkeld is. Door de toenemende vlucht aan digitalisering hebben bedrijven te maken met een exponentiele groei aan data. Dit biedt veel kansen, maar ook een grote uitdaging voor veel kennisintensieve organisaties.”

Data slim inzetten

“Organisaties maken onderdeel uit van samenwerkingsverbanden, opereren binnen netwerken en werken samen in ketens. Hierbij wordt veel data uitgewisseld. “Organisaties staan hierbij voor de uitdaging hoe zij de alsmaar toenemende hoeveelheid en vooral diversiteit aan data, uit veel verschillende databronnen (silo’s), binnen en buiten de organisatie, slim in kunnen zetten”, aldus Elvin.  

“Om data binnen en over de grenzen van de organisatie betekenisvol te kunnen delen, combineren en integreren, is het van belang dat er overeenstemming bestaat over de betekenis van die data. Deze betekenis kan worden bepaald aan de hand van semantisch modelleren. Bij het semantisch modelleren wordt expliciet de betekenis van data beschreven. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een modelleertechniek op basis van webstandaarden, zoals LinkedData . Dit zijn voor machine of computers leesbare standaarden en maakt communicatie tussen digitale systemen mogelijk.”

Toegevoegde waarde

“En dan zie je de toevoegde waarde”, gaat Elvin verder. “Hierdoor kunnen organisaties effectiever samenwerken met bijvoorbeeld ketenpartners omdat je elkaars data begrijpt en dus kunt gebruiken. Maar ook kwalitatief hoogstaande dienstverlening  bieden op basis van de juiste informatie die op ieder gewenst moment beschikbaar is. En efficiency van processen  verhogen door te automatiseren, bijvoorbeeld met behulp van machine learning, artificial- of augmented intelligence.“

Door Organisaties die veel met ketenpartners werken en behoefte hebben aan standaardisering van hun gegevensmodellen te leren hoe ze vervolgens frontend applicaties kunnen bouwen met de kracht van Linked Data zullen zij in staat zijn zelf nog meer te halen uit hun data. Er is een groeiende behoefte aan schaalbare, slimme userinterfaces die – gedreven door Linked Data – uiteindelijk efficiëntere manieren van werken opleveren.

Informatie Huis Op Orde

Informatie Huis op Orde is een uniforme werkwijze ontwikkeld door Ordina voor het beschrijven van de betekenis van data, gebaseerd op semantisch modelleren. Deze aanpak in combinatie met gebruikte technieken en webstandaarden, zoals LinkedData zorgt er voor dat data met de juiste context kan worden gedeeld, gecombineerd en geïntegreerd zodat betekenisvolle informatie uit data kan worden gehaald.

Download hier

Geïnteresseerd in de samenvatting van de toelichting van Elvin?

Wil je de Snackbyte terug zien? Kijk dan hier.