MOOC DevOps

MOOC DevOps – The making of

In mei en juni draaide Ordina gedurende vier weken een Massive Online Open Course (MOOC) DevOps. Dat pakte erg goed uit. In een korte reeks van blogs deel ik wat van de inzichten die ik opdeed.

Het succes van een MOOC hangt af van veel factoren. Een zorgvuldige voorbereiding is van groot belang, maar ook tijdens de uitvoering gebeurt er van alles dat bepaalt of de MOOC een feestje wordt of een koude douche.

Voorbereiding

In de voorbereiding hebben we het uitgangspunt gehanteerd dat we streefden naar een niveau dat tussen pretentieus en pretentieloos inligt. Wat dat niet pretentieus willen zijn betreft: voor een MOOC op expertniveau moet je autoriteit aantonen op het onderwerp. Binnen Ordina hebben we bewust gekozen om de MOOC DevOps op te zetten op beginnersniveau. Het accent moest liggen op kennisdeling en kennisontwikkeling. En daar past geen pretentieuze toon bij maar meer een uitnodigende en enthousiasmerende toon. De juiste toon vinden en die consequent aanslaan was leuk om te doen.

Dan over pretentieloos. Daar wilden we ook absoluut vandaan blijven. Onze MOOC moest wel een serieus kwaliteitsniveau hebben. Om die reden is veel zorg besteed aan de consistente opmaak van de 42 kennisobjecten die we hebben samengesteld. Als er na zorgvuldig testen toch nog een enkele typo in de teksten stond, was dat jammer, maar niet dodelijk. De filmpjes die we hebben opgenomen waren niet gescript. De sprekers brachten hun boodschap vanuit het hart. Een enkele verspreking of een hapering hebben we er om die reden gewoon in laten zitten. De kwaliteit moest vooral zitten in de liefde en de positieve energie voor het onderwerp. Meer aandacht dus voor de inhoud, dan streven naar een honderd procent foutloze vorm.

Tijdens de uitvoering hebben we twee keer per week een nieuwsbrief naar de deelnemers gestuurd. Daarbij hebben we aansluiting gezocht bij wat er actueel in de MOOC gebeurde. De nieuwsbrieven waren bewust niet vooraf geprepareerd.

De tien moderatoren hebben de vrije hand gehad om te reageren op de deelnemersbijdragen op de manier die bij hen paste. We hebben daarin interessante voorkeursstijlen gezien. Een aantal stelde graag vragen, anderen voelden zich goed bij het uitleggen van de inhoud, weer anderen waren goed in relaties leggen tussen bijdragen van deelnemers. Die diversiteit in stijlen leidde tot een interessante reis van vier weken.

Deelnemersbijdragen

En dan de deelnemersbijdragen. Dat aspect mag zeker niet onvermeld blijven als het over The Making of gaat. Want zonder reacties van de deelnemers blijft een MOOC levenloos. Onze MOOC was verre van dat. Tussen de bijna 40.000 reacties zaten hele mooie inzichten en ontboezemingen. Wat mij erg is bijgebleven, is de waarneming van een deelnemer die het ICT-werkveld jaren geleden had verlaten uit onvrede over de wijze waarop het werk in de ICT zich heeft geëvalueerd. Zij kwam tot de conclusie dat als DevOps-concepten jaren geleden in zwang waren geweest, dat zij dan waarschijnlijk in het vak was gebleven. Een rentree was een serieuze optie geworden na het doorlopen van de MOOC.

Dergelijke ervaringen maakten voor mij de MOOC tot een extra mooie belevenis!

In mijn volgende en laatste blog over de MOOC vertel ik iets over de spin off van de MOOC.