ORDINA BLOGT

De perfecte testtool

NIEUW: Dé perfecte testtool! Alle testen automatisch sneller, beter en goedkoper.

  • 9 augustus 2013

De kritische tester zal op zijn minst een wenkbrauw opgetrokken hebben bij de introductie van dit artikel... Bestaat er werkelijk een perfecte testtool? Een tool die automatisch alle testen beter en sneller maakt? En daarnaast ook nog eens goedkoper?

Het anwoord is simpel: Nee!
Maar hoe zit het dan wel?

Wat is de perfecte testtool?

Wanneer wij in een utopische testwereld zouden leven, hoe zou de perfecte testtool er dan eigenlijk uitzien? Dit zal wellicht persoonlijk zijn. Maar even hardop denkend kom ik op iets dergelijks:

  • De tool is compleet en omvat in ieder geval een goede (test)managementfunctionaliteit inclusief bevindingenbeheer, een mogelijkheid om requirements en modellen in te voeren, de optie om modellen automatisch om te zetten naar testgevallen (Model Based Testen) én de mogelijkheid om zelf testgevallen op te zetten. Daarnaast de mogelijkheid om zelf testen te automatiseren en te scripten, maar tevens de optie om dit te doen zonder enige kennis van techniek (bijvoorbeeld een goed functionerende Record&Playback-functie). Er is de mogelijkheid testen geautomatiseerd uit te laten voeren, zowel na druk op een knop als gescheduled of via een build/deploy server automatisch nadat nieuwe software gedeployed is. De functionele testscripts zijn tevens direct toepasbaar binnen de performance testen zonder aanpassingen aan de scripts te hoeven doen en de tool biedt ondersteuning voor uitgebreide performance-metingen op alle onderliggende componenten en monitoring op de betrokken systemen. Bij problemen maakt de tool zelf bevindingen aan en doet bij voorkeur aanbevelingen voor een oplossingsrichting. Uiteraard zijn er geen aanvullende tools nodig zoals Excel of Notepad.
  • De tool is altijd beschikbaar. Omdat alle testtoolfunctionaliteit in één tool aanwezig is, is de organisatie erg afhankelijk van die ene tool. Daarom is het 100% zeker dat de tool ten alle tijden beschikbaar is. De tool is tevens locatie onafhankelijk beschikbaar op lokale werkstations, maar ook vanuit huis (via bijvoorbeeld een webinterface). Aangezien de testtool in kwestie perfect is, is er ook geen downtime nodig voor onderhoud. Er valt immers toch niks te verbeteren aan de tool!
  • De tool is eenvoudig. Ondanks de uitgebreide functionaliteit is de tool gemakkelijk te gebruiken door iedere gebruiker, ongeacht diens kennis, ervaring en/of achtergrond. De interface is van zichzelf zeer intuïtief, maar is tevens naar de smaak van de gebruiker aan te passen.
  • De tool is goedkoop.  Uiteraard mag deze perfecte tool niet veel kosten. Bij voorkeur is de tool zelfs gratis (open source).

 

Wanneer er lang genoeg nagedacht wordt kan bovenstaand lijstje ongetwijfeld nog verder aangevuld worden. Maar iedereen (met enig vestand van testen en/of automatisering) zal inzien dat deze perfecte tool niet bestaat en wellicht ook nooit zal bestaan. Grote vraag is echter: hoe ver kunnen we in de buurt komen?

De bijna perfecte testtool?

Met andere woorden: bestaat er wel een bijna perfecte testtool? Helaas is hier niet eenvoudig antwoord op te geven. Aangezien een complete, altijd beschikbare, eenvoudige en goedkope tool niet bestaat, moeten er keuzes gemaakt worden. En de keuzes die gemaakt worden, zijn afhankelijk van de specifieke gebruikers, de klantomgeving, de te testen software, etcetera. De bijna perfecte testtool omvat dus voor iedere situatie andere zaken. Voor de één is een tool die zo compleet mogelijk is van het grootste belang, de ander heeft liever een eenvoudige tool met beperktere functionaliteit. Een derde is weer niet al te veeleisend zolang de tool maar goedkoop is.

Bij een selectie van de bijna perfecte testtool is het daarom van belang om goed voor ogen te hebben welke wensen en eisen er vanuit organisatie en/of project werkelijk zijn aan de tool in kwestie. Wat wil je bereiken met de tool? Welke processen moeten ondersteund of verbeterd worden met het inzetten van de tool? Wat helpt de mensen om hun werk efficiënter te maken?

Selectie van de bijna perfecte testtool

Het is dus van het grootste belang om een goede testtoolselectie uit te voeren wanneer een organisatie overweegt een tool in gebruik te gaan nemen. Hierbij is een groot aantal zaken van belang, waarbij het zeer belangrijk is om zowel mensen, processen als techniek te belichten. Meer hierover licht ik toe in een artikel dat in september verschijnt in de Testing Experience (http://www.testingexperience.com/). Hierin geef ik het belang aan van de toolselectie en met name de relatie tussen de drie elementen die hierbij van belang zijn: mens, proces en techniek.

Heb je naar aanleiding van deze blog of het lezen van het artikel vragen? Stel ze aan mij of plaats een reactie bij dit blogbericht. Deel vooral ook je eigen inzichten over hoe de (bijna) perfecte testtool er uit zou moeten zien en welke valkuilen je ziet bij een toolselectie. En mocht je binnenkort aan de slag gaan met het introduceren van testautomatisering of een bepaalde testtool? Dan is Ordina altijd bereid mee te denken! Neem contact op voor meer informatie.