ORDINA BLOGT

Testautomatisering is te duur

‘Testautomatisering is te duur’ is een veel gehoorde kreet binnen de wereld van het testen. En inderdaad is testautomatisering ook simpelweg duur en zijn er vele mogelijkheden om hierop te besparen. Maar geldt hier dan de uitdrukking ‘Goedkoop is duurkoop’?

  • 25 juni 2013

Testautomatisering is een investering

Laat er geen misverstand bestaan over het volgende: de invoering van test automatisering kost geld. Vaak veel geld. Niet alleen vanwege tools die aangeschaft moeten worden, maar ook doordat omgevingen ingericht dienen te worden om de software op te laten draaien. Maar wellicht de grootste kostenpost is het feit dat werkprocessen aangepast dienen te worden en mensen moeten leren werken met de betreffende test automatisering.

Besparen op de aanschaf van tools is vaak mogelijk, bijvoorbeeld door te kiezen voor open source. Maar dit verandert niets aan de overige kosten zoals van trainingen en leergeld dat betaald dient te worden bij de daadwerkelijke invoering van een test automatisering tool.

Samenvattend kan gezegd worden dat testautomatisering een investering is. Maar is het een verstandige investering die terug verdiend kan worden? Of is het gewoonweg te duur?

De terugverdientijd van testautomatisering

Wanneer gekeken wordt naar de mogelijkheid om testautomatisering in te gaan voeren wordt veelal gesproken over de terugverdientijd, of ROI. Wanneer is het geld terug verdiend dat uitgegeven moet worden om testautomatisering initieel in te richten. Het berekenen van de ROI is in veel gevallen mogelijk en kan een goede drijfveer zijn om wel- of niet te kiezen voor testautomatisering. Echter, bij de invoering van testautomatisering spelen naast de terugverdientijd vele andere factoren een rol.

 

De business case voor testautomatisering

Wanneer een business case voor de mogelijke invoering van testautomatisering gemaakt moet worden is het van belang om verder te kijken dan de investering en de ROI. Denk bijvoorbeeld aan de volgende vraagstukken:

  • Binnen hoeveel tijd moet welke hoeveelheid testwerk verzet worden? Is dit überhaupt mogelijk wanneer er volledig handmatig getest wordt?
  • Wat is de dekkingsgraad van de handmatige testen en is hier verbetering mogelijk wanneer testautomatisering ingezet wordt? Levert dit winst op in de kwaliteit van het eindproduct?
  • Zijn de testers tevreden met hun werk en blijvend gemotiveerd om het werk uit te voeren? Of zijn ze verveeld doordat zij steevast dezelfde testen uitvoeren?

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vragen waar testautomatisering een uitkomst kan zijn, ongeacht de vraag of er een ROI berekend kan worden. Zelfs wanneer duidelijk is dat de implementatie van een tool helemaal niet terugverdiend gaat worden kan het aan de hand van dergelijke vragen alsnog zinvol blijken te kiezen voor testautomatisering.

Naast financiële overwegingen zal er gekeken moeten worden naar de werkwijze, de personele- en de bedrijfskundige aspecten en de rol die testautomatisering kan spelen om deze zaken te verbeteren. Een simpele vragenlijst kan helpen om hierin een beter beeld te vormen. Ordina beschikt over een Test Automatisering Radar die op basis van een dergelijke vragenlijst snel een eerste antwoord geeft op de vraag of de invoering van test automatisering binnen project of organisatie al dan niet wenselijk is.