ORDINA BLOGT

Tijd is een issue

  • 14 april 2014

Ik laat het aan een ieder maar volgens mij zijn we het er snel over eens dat tijd tegenwoordig een issue is. Met alle technologische geneugten ten spijt hebben we er overwegend te weinig van.

We rennen op de loopbaanladder en bewegen horizontaal op de piek van de piramide van Maslow. Heen en weer van werkvoltooiing naar zelfontplooiing. Professioneel het onderste uit de kan en graag ook nog een goed privé leven. Gezond moet je ook blijven want we gaan langer werken.

Zo hoorde ik iemand enthousiast praten over een training ‘time management’ en dat je dan altijd je inbox op orde zou hebben. Net of dat bedrijfsmatig een doel zou zijn, je inbox op orde hebben. Volgens mij is dat time management in de kantlijn. Toch zijn er volksstammen van kantoorbewoners die zo over hun werk denken. Hoewel de piek van dit kantlijndenken en werken nog niet voorbij is denk ik wel dat een aantal dominante paradigsma’s over hoe wij organisaties besturen op hun retour zijn of in ieder geval ter discussie moeten worden gesteld.

In mijn zoektocht naar tijdslurpers in de business context liet ik mij inspireren door het boek 'Black Swan' van Taleb en het gedachtengoed wat bekend staat als Business Synchronicity (Oorspronkelijk gebaseerd op theorie van Carl Jung). Recent kreeg ik nog een mooi boek cadeau dat de rol van management- en managementtheorieën ter discussie stelt, ‘Het Etcetera Principe’ van Thijs Homan.

De rode draad is dat we de maakbaarheid en voorspelbaarheid van het wel en wee in een organisatie ter discussie moeten stellen. De 'Black Swan' betoogt dat de mensheid maar beperkt in staat is de toekomst te voorspellen. We besteden vooral aandacht aan de dingen die we kennen maar worden in de toekomst totaal verrast door dingen die we volledig over het hoofd zagen en die onze wereld op de kop zetten en dus echt het spel (gaan) bepalen. Waar we vooral goed in schijnen te zijn is in retrospectief de geschiedenis logisch te maken en deze dan vervolgens voorzien van aannames te extrapoleren naar de toekomst.

‘Het Etcetera Principe’ stelt juist de vermeende maakbaarheid van organisaties ter discussie. We doen allemaal (management-) dingen om de organisaties te veranderen terwijl andere invloeden juist de echte verandering bepalen. Als je de Black Swan combineert met het Etcetera Principe kom je tot kritische vragen over de noodzaak van allerhande planvorming op micro en macroniveau over de toekomst van organisaties op korte en lange termijn en controlmaatregelen om de vloeibare werkelijkheid de vorm te laten aan nemen die het plan gebied. Met compliance proberen we af te dwingen dat iedereen echt doet wat afgesproken is en dat incidenten uit het verleden zich in de toekomst nooit meer voor gaan doen. We ontlenen zekerheid aan voorspelbaarheid en proberen deze af te dwingen door veronderstelde maakbaarheid. Dat kost vreselijk veel tijd en is best wel nutteloos. Zeker als het overdreven wordt en dat wordt het.

Business Synchronicity biedt een mooi perspectief om te ontsnappen. Hier wordt uitgegaan van de gedachte dat de goede dingen morgen vanzelf op je pad komen als je vandaag met de juiste mensen de juiste beslissing neemt en deze met een ontvankelijke geest vol overgave uitvoert. Ik ben voor!