ORDINA BLOGT

Morgen moet je het anders doen

  • Pien Rolff
  • 27 december 2014

Een mens maakt veel mee gedurende zijn leven. En alles wat hij meemaakt, beïnvloedt hem. Het verandert zijn houding, zijn (re-)acties, wensen, inzichten etc. Dit veranderen gaat bijna onopgemerkt wanneer de belevenissen slechts een kleine impact hebben. Een mens leert dus zijn leven lang en heeft daar kennelijk weinig moeite mee.

Hoe komt het dan dat in De Wereld van de Veranderaars steeds gesproken wordt over ‘weerstand tot veranderen’. Eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ook ik soms in die valkuil stap. Want een valkuil is het.

 

Laat me concreet worden met een voorbeeld:

Bij een organisatie loopt het management tegen het probleem aan dat de financiële besturingsinformatie steeds te laat, onvolledig of niet juist beschikbaar is. De kosten lopen op, teveel mensen zijn bezig met het verzamelen van de informatie uit allerlei verschillende systemen. Er wordt besloten dit aan te pakken door een systeem aan te schaffen dat al die kleine informatiesystemen gaat vervangen. Eindelijk overzicht.

Kijk je iets verder dan zie je dat al die kleine informatiesystemen al jaren in gebruik zijn en in de vorm van maatwerk zijn ingericht. Je voelt de weerstand aankomen?

 

Hoe en wanneer ga je de mensen vertellen dat ze hun werk anders moeten gaan doen?. De tijd dat de invoering van een nieuw systeem voor iedereen vooruitgang betekende ligt al lang achter ons. Tegenwoordig is dit vaak gericht op kostenreductie en niet op gebruikersgemak.

 

Maar het pakket gaat er komen. Het project start, er komt een blauwdruk, er wordt ingericht, getest, geconverteerd en precies op de geplande datum is het project klaar en wordt het systeem overgedragen aan de klant. Een aantal weken voor de overdracht zijn de medewerkers opgeleid dus we gaan aan de slag.
Dit lijkt allemaal logisch maar waarom gaat het dan zo vaak fout? Waarom ontstaat er weerstand bij de gebruikers?

 

Hiermee kom ik terug bij het begin van dit verhaal. Wanneer begin je nu met de implementatie van het nieuwe systeem. Succesvol implementeren hangt af van hoe je de uiteindelijke gebruikers hierop voorbereid. Of liever, hoe je de uiteindelijke gebruikers de gelegenheid geeft en ze ondersteunt om zich hier op hun eigen wijze en in hun eigen tempo op voor te bereiden. Wil je dit als implementatieteam  succesvol faciliteren dan moet de implementatie starten op het moment dat het project start. Neem mensen mee in de verandering, geef ze de gelegenheid te reageren en hun expertise te delen en maak ze onderdeel van het succes van het project. Bouw meetmomenten in gedurende dit traject zodat je tijdig kunt bijsturen. Dit alles met respect voor alle betrokkenen.

Over de auteur:

Pien Rolff

Pien Rolff is senior consultant learning & change bij Ordina Consulting. Ze heeft ruim 25 jaar ervaring in implementatietrajecten in de ICT. Haar aanpak kenmerkt zich door het meenemen van de gebruikersorganisatie vanaf de start van het traject tot en met de periode na de go-live. Hierin gebruikt ze een blended aanpak passend bij de doelgroepen zodat de transformatie soepel verloopt. Op Ordina.nl schrijft zij over nieuwe inzichten en ontwikkelingen in haar vakgebied.