ORDINA BLOGT

Meer voor minder

Het is nog niet zo eenvoudig om als burger vast te stellen of de overheid al meer voor minder biedt.

  • Siebren de Ringh
  • 9 november 2014

Een paar recente krantenkoppen op www.nu.nl doen vermoeden van niet. De belastingdruk zou licht oplopen. Als burger zie ik ook dat we als maatschappij steeds meer zelf gaan betalen. Denk aan zorg, de studie van kinderen, de opvang van kinderen, eigen bijdrage aan ‘een’ later pensioen en een afnemende hypotheekrenteaftrek.

De rationaliteit waarmee deze toenemende bijdragen aan de burger worden verkocht ontgaat mij zo nu en dan.  Ik vermoed ook dat deze niet onder de sticker belastingdruk vallen en dat stoort me eerlijk gezegd wel. De belastingdruk neemt licht toe, terwijl 'meer voor minder' het credo is en tegelijkertijd de burger toenemend geconfronteerd wordt met uitgaven die voor eigen rekening moeten worden genomen terwijl er eigenlijk geen keuze is. De participatiemaatschappij waar ik een voorstander van ben moet n.b. nog beginnen.

Vooralsnog lijkt het er op dat de betaalbaarheid van de collectieve sector opgelost wordt met het verschuiven van kosten onder een andere noemer. Ik mis een ambitie waarin we bereid zijn alle fundamenten van de collectieve sector ter discussie te stellen om van hieruit met out the box denken en leiderschap te komen tot juist meer collectief gerief tegen werkelijk minder integrale kosten voor de burger. Waar zijn we bang voor? Wat houdt ons tegen? Of laten we het over aan een volgende generatie met meer lef?

http://www.nu.nl/economie/3803557/belastingdruk-loopt-licht.html

 

 

 


Over de auteur:

Siebren de Ringh

De overheid van de toekomst wordt nu gebouwd. Een krachtige overheid die zelfredzame burgers en bedrijven primair bedient met digitale middelen en een inspirerende werkgever is voor ambitieuze ambtenaren die zich met de kern van de zaak willen bezighouden, het verschil maken voor de maatschappij. Onze visie is dat veranderingen bij de overheid toenemend en tegelijkertijd implicaties hebben voor de professie van ambtenaren, de wijze waarop processen vormgegeven worden en de ondersteuning van informatietechnologie. Hierin willen wij met onze expertise voor de overheid het verschil maken. In deze blog wil ik u graag meenemen in onze adviespraktijk en de inzichten waar dit in resulteert.