ORDINA BLOGT

Vreemde eend in de bijt

In vacatures en aanvragen word je er bijna mee doodgegooid: academisch geschoold. Maakt niet uit wat de functie is, men dient academisch geschoold te zijn. En daarnaast het liefst ook nog analytisch sterk, resultaatgericht, initiatiefrijk, out-of-the-box denker, flexibel, communicatief sterk, omgevingsbewust, gestructureerd en oog voor detail.

  • 26 november 2014

Soms vraag ik mijzelf af of organisaties wel kijken naar wat voor persoon zij precies nodig hebben. Met oog op de functie, maar ook met oog op de plek in het projectteam. Voor mijn gevoel lijken organisaties te denken: “laten we de crème de la crème vragen: hoe hoger opgeleid, hoe meer iemand kan”. Is dit wel de juiste aanpak om het gewenste resultaat te halen?

Het Agile werken verspreidt zich als een olievlek over de organisaties. Software wordt tegenwoordig veelal volgens Scrum ontwikkeld. Een belangrijk kenmerk van Scrum is dat wordt gewerkt in multidisciplinaire teams. Alle rollen zijn daarmee tegelijkertijd bezig met de ontwikkeling van een product. Dat vereist een andere manier van samenwerken dan voorheen met bijvoorbeeld de watervalmethode, waar de verschillende fasen van ontwikkeling strikt gescheiden werden gehouden.

Het samenwerken in teams vereist dat men gezamenlijk op zoek moet naar oplossingen voor problemen die zich voordoen. En dat is juist de kracht van werken in teams en diversiteit; dat je vanuit verschillende invalshoeken naar problemen kijkt en dus een goede oplossing kan ontwikkelen. Dat effect gaat verloren als je team uit negen praktisch dezelfde individuen bestaat, die op dezelfde manier problemen aanvliegen.

Daarom pleit ik voor meer aandacht voor teamsamenstelling. Denk niet uitsluitend vanuit je eigen referentiekader, maar zoek ook eens naar mensen met een andere achtergrond. Een psycholoog kijkt heel anders naar hoe software moet werken dan de gemiddelde ontwikkelaar. Iemand met feminiene eigenschappen benadert problemen anders dan iemand met meer masculiene eigenschappen. Hetzelfde geldt voor het opleidingsniveau. Een club academici bedenkt niet altijd de meest praktische oplossing, terwijl dat vaak genoeg wel vereist is. Dat iemand op een andere manier tegen dingen aankijkt lijkt misschien minder efficiënt, want dat leidt tot meer discussie. Maar uiteindelijk leidt het tot een waardevolle oplossing die vanuit verschillende punten doordacht en beoordeeld is. Het gewenste projectresultaat dus; een oplossing die écht aansluit op de behoefte van de klant.

Ergo; kies ook eens die vreemde eend in de bijt. Kan heel verfrissend zijn!