ORDINA BLOGT

Agile: de sleutel tot meer winst

Agile is een verzamelnaam voor ICT ontwikkelmethoden gericht op het iteratief opleveren van werkende, bruikbare producten. Er zijn diverse voordelen te behalen door deze methoden toe te passen, zoals een betere business-IT-alignment, een kortere time-to-market, eerdere ROI, minder nutteloze features die veel geld kosten, lagere projectkosten en - last but not least - gelukkigere medewerkers. Agile slecht de muren tussen business en IT en binnen de verschillende IT afdelingen. Projecten en beheer staan niet langer lijnrecht tegenover elkaar maar werken samen. Het resultaat is een aanzienlijk wendbaardere organisatie die snel in staat is om in te spelen op de behoeften van de markt. Agile is ontstaan in softwareontwikkeling. Maar Agile is met enkele aanpassingen ook prima toepasbaar in een infrastructuuromgeving. Maar hoe doe je dat dan?

  • Paul Nas
  • 28 april 2015

Agile methoden dragen allemaal hetzelfde gedachtengoed uit, gebaseerd op het Agile Manifesto, in 2001 opgesteld door een aantal prominente softwareontwikkelaars. Daarin stelden zij - kortgezegd - teamwork boven processen en procedures, partnerschap boven contracten, het creëren van waarde boven het creëren van documentatie en het omarmen van verandering boven het strikt vasthouden aan een plan.

Welke methoden zijn er?
Er zijn vele Agile methoden. Sommige hebben uitsluitend betrekking op software-ontwikkeling maar er zijn ook meer algemeen te gebruiken Agile methoden: Scrum, Agile PM, Lean en DevOps. Deze heb ik hieronder weergegeven, geplot op een gelaagd organisatiemodel.

Agile PM en Scrum zorgen ervoor dat de muur tussen ICT en business geslecht wordt. DevOps zorgt ervoor dat de muur tussen projecten en operations verdwijnt. De samenwerking die ontstaat doordat deze muren verdwijnen, loont al voldoende om Agile te gaan werken, nog afgezien van alle andere voordelen die ik in het begin al noemde.

En hoe doe je dat dan?
Uw organisatie meer Agile laten werken, kan niet zonder plan worden gedaan. Een mogelijke aanpak is om klein te beginnen en van daaruit uit te breiden. Zo went de organisatie op een acceptabel tempo aan de nieuwe werkwijze en beklijft de filosofie.

Door te beginnen bij Scrum en daar te zijner tijd Lean aan toe te voegen, profiteer je optimaal van de voordelen van teamspirit en vakmanschap. Scrum is voor iedereen gemakkelijk te begrijpen en beperkt zich tot teamdynamiek. Met Scrum kun je dus beginnen in 1 team en het vervolgens als een inktvlek laten uitbreiden naar andere teams. De success stories werken dan inspirerend voor teams die nog moeten beginnen met Scrum.

Na een periode van gewenning kan daarna Agile PM worden ingevoerd binnen de projectorganisatie. Agile PM integreert in principe naadloos met ITIL en zelfs met PRINCE2. Project- en programmamanagers kunnen aan de slag met Agile PM zonder het vertrouwde PRINCE2 los te hoeven laten.

Als laatste kan DevOps geïmplementeerd worden. DevOps elimineert de tegenstelling tussen de drive in projecten om te veranderen en de missie van operations om alles stabiel te houden. Dit culturele aspect pleit ervoor om invoering van DevOps te bewaren tot het laatst. Er kan dan optimaal worden geprofiteerd van het leereffect dat al met de invoering van de andere methoden is bereikt.

Cloud - logische voortzetting of voorwaarde?
Ook zonder Agile methoden zoals DevOps kunt u uw ICT onderbrengen in een Cloud (private, hybrid, public of een tussenvorm). Maar in dat geval komt Cloud computing niet optimaal tot zijn recht. Andersom geredeneerd: door Cloud computing kan een Agile organisatie veel voordeel behalen. Als met rap tempo nieuwe oplossingen worden gecreëerd die danzij de cloud ook snel kunnen worden uitgerold, bereik je maximale "agility". Wat voor vorm die Cloud precies heeft (public of private bijvoorbeeld) is daarbij niet zo relevant, wat telt is de snelheid van levering.

Je zou kunnen stellen dat transformatie naar de Cloud de implementatie van DevOps overbodig maakt. Immers: DevOps poogt om verandering en operationeel beheer nader tot elkaar te brengen door de muur te slechten die Technisch Beheer scheidt van de rest van de organisatie. En in elk land zou dat zeker opgaan, behalve in Nederland: hier gebruiken de meeste organisaties het Model van Looijen voor inrichting van beheer en kennen we naast Technisch Beheer ook Applicatief Beheer en Functioneel Beheer en soms zelfs Technisch Applicatief Beheer en Functioneel Applicatief Beheer. Ook daar staan muren tussen die geslecht kunnen worden met DevOps. Daarnaast biedt DevOps nog de andere hierboven genoemde Agile voordelen.

Ten slotte
Het valt natuurlijk niet mee om oude patronen los te laten en Agile te gaan werken. Toch leidt dat tot een organisatie die aanzienlijk sneller kan reageren op de snel veranderende buitenwereld. De kosten van ICT nemen flink af én de medewerkers zullen meer tevreden zijn. Er is dus een wereld te winnen. Ordina Infrastructure Project Management kan daarbij helpen met best practices, implementatie-advies, project- en programmamanagers die Agile-gecertificeerd zijn en met de nodige brede visie.

 

Ordina Infrastructure Project Management bestaat uit project- en programmamanagers met diverse Agile certificeringen maar uiteraard ook IPMA, PRINCE2, PMP en MSP. Zij heben uitgebreide kennis van en ervaring met cloud implementaties en migraties maar ook visie op vraagstukken als security en IAM (Identity & Access Management). Wij zijn thuis in de markten Financiële Dienstverlening, Industrie, Overheid en Zorg. Samen werken wij aan aansprekende oplossingen voor de problemen waar u 's nachts van wakker ligt. Oplossingen die u direct kunt toepassen. En dat op een menselijke manier, want dat is ons motto: ICT, maar dan voor mensen.

Over de auteur:

Paul Nas

Paul Nas werkt sinds 1988 in de ICT, de afgelopen 15 jaar als project manager met projecten op het gebied van infrastructuur, telecom, mobile en softwareontwikkeling binnen overheid en bedrijfsleven. Als lid van de practice Project Management Infrastructuur binnen Ordina ontwikkelt hij direct toepasbare proposities en diensten voor klanten. Met Agile in zijn genen en lessons learned als levensmotto haalt hij energie uit het maximaliseren van de waarde van zijn projecten. De factor mens speelt daarbij een belangrijke rol. Op Ordina.nl schrijft Paul over zaken die hem vanuit zijn vakgebied opvallen, zoals nieuwe inzichten en ontwikkelingen.