ORDINA BLOGT

Het demografisch overzicht van Nederland

  • Sven Reulen
  • 29 april 2015

Introductie

Demografisch Nederland is constant in ontwikkeling: Jongeren trekken naar de steden, dorpen vergrijzen, huishoudens verkleinen, het aantal kinderen neemt af. Ik heb dit altijd ontzettend interessant gevonden. Het heeft namelijk ontzettend veel invloed op ons dagelijks leven. In dorpen verdwijnt het straatbeeld van spelende kinderen. Voorzieningen als voetbalvelden en supermarkten verdwijnen op locaties waar ze tot mensenheugenis hebben gestaan. Daar tegenover staat de enorme druk op de woningmarkt in de steden. Naast de massale groepen mensen die door stadscentra en treinstations lopen. Voor onderzoek en inzicht in projecten is het ontzettend handig om vlug inzicht te krijgen in de demografische ontwikkeling van een gebied. Dit heb ik zelf ervaren in gebiedsontwikkeling projecten en onderzoek naar de sociale status van een omgeving.

Waarom is het ontwikkeld?

Bij Ordina heb ik de kans gekregen om in mijn eerste maanden als nieuwe medewerker gericht kennis bij te leren binnen een opdracht naar eigen keus. In samenspraak met mijn manager Harco de Jager ben ik via een omweg op de opdracht uitgekomen om het ‘Het Demografisch Overzicht van Nederland’ te ontwikkelen. Deze blog toont de totstandkoming, werking en het nut van de applicatie. Ik heb de applicatie volledig zelf ontwikkeld met de nodige begeleiding van mijn collega’s van de GEO-ICT afdeling van Ordina.

Wat wordt er getoond?

‘Het demografisch overzicht van Nederland’ toont een interactief overzicht van verschillende demografische kenmerken van alle gemeenten van Nederland. Daarbij is het verleden meegenomen en een lineaire toekomst prognose berekend. Je kunt als gebruiker in een dropdown menu kiezen tussen verschillende concrete demografische kenmerken. Deze vallen onder de volgende drie kern demografische termen.
• Leeftijdsopbouw
• Bevolkingsontwikkeling
• Huishoudenontwikkeling

Daarnaast kun je als gebruiker met een slider door de jaren heen sliden. Dit kan tussen de jaartallen 2006 en 2025. Alle data in de kaarten en gebruikt in de prognose berekeningen komen uit de Wijk en Buurt kaarten van 2006 tot 2013 van het CBS. De gemeentelijke herindelingen zijn modelmatig verwerkt om de kaarten over de jaren heen gelijk te trekken. Voor meer informatie over deze berekeningen kun je contact opnemen via sven.reulen@ordina.nl.

Wat kunt u ermee?

Met het Demografisch Overzicht van Nederland kun je kennis vergaren over demografisch Nederland. In onderstaande afbeelding is een van de vele mogelijke weergave van de gemeentekaart van Nederland gevisualiseerd. Hier wordt het % verschil in aantal huishoudens weergegeven in 2025. De ontwikkeling visualiseert een groene rand in Nederland. Groen betekent een lager percentage. De kaart toont dus een verwachte huishoudengroei in centraal-west Nederland.

Wanneer je verder inzoomt binnen de applicatie worden labels zichtbaar. Deze labels bevatten de waarde van het demografisch gegeven en de gemeentenaam. Onderstaand wordt het verwachte percentage eenpersoonshuishoudens in 2019 weergegeven. Als visualisatie is de omgeving Wageningen – Arnhem – Nijmegen gekozen. Het valt hierbij op dat in Wageningen, Nijmegen en Arnhem een veel hoger percentage eenpersoonshuishoudens woont vergeleken met de gemeenten daar omheen.

Hoe is het gemaakt?

De applicatie is ontwikkeld met producten van ESRI. ArcGIS Desktop is gebruikt om alle visualisaties te produceren. Om scale dependent maps te maken zijn alle kaarten driemaal geprepareerd in verschillende kwaliteit binnen ArcGIS desktop. Deze staan in een mxd voor de jaartallen 2006 tot 2025. De kaarten zijn gepubliceerd naar de ArcGIS server omgeving van Ordina. Hierna is de lay out en functionaliteit gescript in Javascript, HTML5 en CSS. Met behulp van de Javascript API van ArcGIS worden de kaarten interactief gevisualizeerd.

Wie ben ik?

Ik ben Sven Reulen, 25 jaar oud en woonachtig in de omgeving van Wageningen. Vanaf 1 December 2014 ben ik werkzaam als Junior Technical Consultant bij de GEO-ICT afdeling van Ordina. Deze baan heb ik bemachtigd nadat ik mijn master in Geoinformationscience aan de Wageningen Universiteit heb afgerond in Oktober 2014. Mijn achtergrond ligt naast GIS in de Ruimtelijke Ordening. Voor mij persoonlijk lijkt het me eens goede add-on om mij door te ontwikkelen in de ICT sector bij Ordina.