ORDINA BLOGT

Vertrouwen²

  • Paul Koetsier
  • 12 mei 2015

Piep. Je drukt op de groene OK knop en je rekent bij de bakker 95 cent voor een halfje volkoren af. Daarna loop je ongestoord naar buiten. Niemand die je een strobreed in de weg legt. Dat je met een paar handelingen een aantal pixels op een schermpje laat oplichten en jij daarna op een groen knopje drukt, stelt iedereen gerust: het vertrouwen dat de bakker zijn geld krijgt.

De financiële processen in onze maatschappij draaien volledig op vertrouwen. Als we een auto willen kopen, gaan we niet met een paar baren goud over straat maar regelen we dat via onze bank. De banken zijn leveranciers van vertrouwen. Met dat vertrouwen faciliteren zij de afspraken in onze maatschappij dat onze werkgever een opdracht kan geven een paar bytes in het banksysteem te muteren om het salaris over te maken. Daar is niets tastbaars meer aan; puur de mutatie van een paar bytes. En dat, in het vertrouwen dat ik met die verandering in bytes mijn salaris krijg en weer mijn halfje volkoren kan kopen.

Banken hebben een bijzonder bedrijfsproces. Vergelijk dat eens met een broodfabriek. Daar zie je globaal drie stromen:

  • De fysieke stroom: Er gaan grondstoffen in en er komt, nadat alle processtappen doorlopen zijn,  brood uit;
  • De informatie stroom: De fysieke stroom wordt ondersteund door het doen van bestellingen, het begeleiden van de productie en het regelen van de afleveringen;
  • De financiële stroom: De broodfabriek betaalt de leveranciers voor het leveren van grondstoffen en de afnemers betalen de broodfabriek voor het leveren van het brood.

De informatie- en de financiële stroom representeren de fysieke stroom. Als een van de stromen niet klopt, kan je via de andere nog altijd controleren wat de status had moeten zijn. Desnoods tel je de broden die de vrachtauto in gaan.

Vergelijk dat nu eens met een bank. Van een echte fysieke stroom is daar geen sprake nu alles digitaal gaat. Daar moeten dus de financiële en de informatie stroom met elkaar in evenwicht zijn. Alle informatie en transacties van beide stromen zijn vastgelegd in de ICT systemen. Dus pixels op een scherm, bytes in een database. Dat vormt de realiteit. Daar vertrouwen we op.

Ook projectmanagement is op vertrouwen gebaseerd. Want wat leveren projectmanagers? Ze maken geen auto’s en ze bakken ook geen brood. Zij realiseren een doel dat een organisatie zich gesteld heeft voor de nabije of verdere toekomst. Een toekomst die voor een groot deel onbekend en onzeker is. De organisatie gaat in zee met een projectmanager in het vertrouwen dat die het gewenste resultaat gaat leveren, hoe onbekend en onzeker die toekomst ook is. Projectmanagers zijn de specialisten in het leveren van verandering en vernieuwing in een wereld die in beweging is.
Leveren projectmanagers 100% zekerheid? Nee, zij breken de opdracht in kleine stukken. Identificeren stakeholders en risico’s. Benoemen hapklare brokken. Zij structureren en faseren. Zij managen verwachtingen. Spelen effectief in op veranderende omstandigheden maar houden koers. Rapporteren de voortgang en sturen waar nodig bij.

Zo halen zij het resultaat dat met de opdrachtgever werd afgesproken. Het belangrijkste daarin is  vertrouwen: het vertrouwen van de opdrachtgever, het vertrouwen van het projectteam en het vertrouwen van de omgeving.

Ordina Finance Projectmanagers werken binnen banken en verzekeraars, op het snijvlak van business en ICT. In een omgeving waarin vertrouwen centraal staat. Als projectmanagers weten zij als geen ander dat het succes van hun projecten gebaseerd is op het geven en verdienen van vertrouwen. Daar vertrouwen we op.
Dus Ordina Finance Projectmanagers: Vertrouwen² 

Over de auteur:

Paul Koetsier

Paul Koetsier is projectmanager bij Ordina Finance Projectmanagement. Hij heeft ruime ervaring met projecten bij banken en (fysieke) beveiliging / identity en acces management. Zijn uitgangpunt is dat alleen een aanpak (“project” of “scrum”) die alle veranderingsaspecten omvat, tot succes kan leiden. Veranderingen in de ICT vormen een essentieel onderdeel van de realisatie van bedrijfsbrede business doelstellingen. Op die wijze heeft hij samen met zijn teams de afgelopen jaren bij ING diverse trajecten tot een succesvol einde gebracht. Ordina Finance Projectmanagement is een team projectmanagers die allen meerdere jaren ervaring hebben bij het uitvoeren van projecten bij banken en verzekeraars in Nederland. Zij zijn hierdoor in staat om de wensen van de business beter te begrijpen en te vertalen naar de implementatie in IT-systemen.