ORDINA BLOGT

Zorgorganisatie...blijf bij je leest

  • Dirk Jan van der Pol
  • 10 april 2015

Overal om ons heen is technologie aanwezig. De afgelopen tientallen jaren heeft er qua technologie een revolutie plaatsgevonden. Dit heeft tot allerlei mogelijkheden geleid die het gadget-niveau zijn ontstegen en professioneel worden ingezet. In de zorg zijn er vele “speeltuinen” ontstaan waar innovatieve technologie wordt onderzocht. Zorgwekkend is dat zorginstellingen vanuit deze speeltuinen zelfstandig producten ontwikkelen, lanceren en vermarkten terwijl zij hier niet deskundig in zijn, niet de middelen voor hebben en onvoldoende nadenken over een duurzame businesscase.

Ik ken geen zorgorganisatie die niet nadenkt over het inzetten van apps, beeldbellen, zelfmeettechnieken of bijvoorbeeld virtual reality. Veel zorgorganisaties hebben een R&D afdeling die onderzoek doen naar de toepasbaarheid van zorginnovaties. Een belangrijke taak want het is noodzakelijk dat onderzoek gedaan wordt naar het rendabel inzetten van technologie in het zorgproces. Maar het kan beter! Zorgorganisaties werken nog te weinig samen als het aankomt op onderzoek naar zorginnovaties. Op deze manier gaat veel geld en tijd verloren omdat verschillende zorgorganisaties een zelfde soort onderzoek uitvoeren. 

Helaas houdt het vaak niet op bij het doen van onderzoek naar zorginnovaties. Veel zorgorganisaties zijn doorgeschoten. Ze zijn bezig met het zelf ontwikkelen van innovatieve toepassingen en in een aantal gevallen proberen ze deze ook te vermarkten.  Ik sprak laatst met een zorgbestuurder en maakte de grap dat het ICT bedrijf waar ik voor werk, overweegt om zorg te gaan verlenen. Deze zorgbestuurder kon niet begrijpen dat we dat zouden doen en vroeg zelfs of wij “gek” waren. Mijn antwoord daarop was dat ik het niet vreemder vind, dan dat hij bezig is een complete ICT afdeling op te zetten met als doel het realiseren en vermarkten van nieuwe zorginnovaties.

Zorgorganisaties zijn veelal niet ingericht om ICT ontwikkelingen te doen. Daarom kost het hun veel tijd en geld. Bovendien is ICT een primair instrument geworden in de zorg en daarmee te belangrijk om er qua discipline even bij te doen. Zorgorganisaties moeten veel meer en hechter gaan samenwerken met het bedrijfsleven. De zorginstelling heeft de kennis van het zorgproces, maar het bedrijfsleven heeft de kennis van de ICT-innovaties en kunnen toepassingen veel sneller en goedkoper ontwikkelen, beheren en implementeren dan zorgorganisaties. De zorgorganisatie kan daarbij terug naar haar kerntaak, namelijk het verlenen van zorg en het doen van onderzoek. Schouder aan schouder kunnen zorgorganisaties en het bedrijfsleven in co-creatie, zorginnovaties rendabel maken. Op basis van onderzoek en het maken van businesscases kunnen de innovaties die daadwerkelijk bijdragen aan de zorg en/of het welzijn van mensen breder worden uitgerold, dan nu het geval is.

En gelukkig hebben wij de conclusie getrokken dat de afdeling “Ordina Zorgverlening” er niet gaat komen. Wij blijven ons focussen op onze “ICT leest”.


Over de auteur:

Dirk Jan van der Pol

Dirk Jan is in maart 2012 in dienst gekomen bij Ordina met een missie in de zorg. In 2003 werd bij hem kanker geconstateerd en deze ziekte is de belangrijkste drijfveer voor zijn missie. Zijn missie is gericht op het zelfredzaam maken en regie geven van de burger. Deze benadering van de zorg betekent een paradigma shift die nodig is om de groeiende zorgvraag op te vangen tegen lagere kosten, met behoud van kwaliteit. Dirk Jan is evangelist van deze paradigma shift. Naast zijn zorginhoudelijke kennis heeft Dirk Jan jarenlange ervaring als (Enterprise) Architect. De combinatie van zorginhoud en architectuurkennis gebruikt hij om innovatieve oplossingen te realiseren voor de zorgmarkt die bijdragen aan de regie en zelfredzaamheid van de burger.