ORDINA BLOGT

Wie bepaalt er over je zorggegevens: je arts? Of jijzelf?

  • Brigitte Tomassen
  • 21 september 2015

Onlangs las ik het artikel ‘Nieuw systeem moet patiëntendossiers veiliger maken’. Amsterdamse huisartsen hebben een systeem ontwikkeld waarbij patiëntendossiers (EPD) niet via een centraal punt worden uitgewisseld, maar direct kunnen worden opgevraagd bij de huisarts zelf. Ik moedig nieuwe ontwikkelingen op het gebied van patiëntendossiers aan, maar dan wel met twee harde eisen:

  1. De informatieopslag en –uitwisseling moet via een uitermate beveiligd systeem plaatsvinden
  2. De patiënt is uiteindelijk de baas over zijn eigen medische gegevens

Bij het nieuwe systeem kunnen de huisartsen (samen met hun patiënt) bepalen met wie de medische gegevens worden uitgewisseld. Dat betekent dus dat patiënten hierin wéér niet zelf de regie hebben.  De huisartsenkring  geef namelijk aan dat veel patiënten zich niet bewust zijn van de gevoeligheid van hun gegevens en het daarom beter is dat aan de huisarts over te laten. Patiëntenfederatie NPCF ziet liever dat patiënten gewoon zelf bepalen wie toegang hebben tot hun eigen medische gegevens. Ik ook. Stel je toch eens voor dat je niet meer kunt bepalen naar wie je je geld over maakt. En dat je best zelf mag beslissen over het gewenste bedrag, maar dat je daarvoor eerst even naar het hoofdkantoor van de ABN mag komen om het voor te leggen aan de bankmedewerker, zodat hij en alléén hij net als vroeger de transactie voor je kan uitvoeren? Want misschien ben je je namelijk niet helemaal bewust van waar je mee bezig bent. Wanneer we dit soort systemen in andere sectoren zouden toepassen, ziet het er voor onze toekomst niet al te best uit en voorspel ik een weerstand van jewelste. Dus waarom zouden we dat dan wel accepteren in de zorg?

Over de auteur:

Brigitte Tomassen

Brigitte is business consultant en trainer bij Ordina. Haar hart ligt bij de zorg en de patiënt staat voor haar centraal. Ze heeft ruime kennis van e-health en implementaties van e-health bij organisaties in de care en cure. Met haar communicatieachtergrond en projectervaring in de zorgbranche weet zij bij ingewikkelde trajecten de neuzen één kant op te krijgen. Brigitte maakt deel uit van het Ordina Consulting healthcare team. Samen met haar collega’s schrijft zij over actuele thema’s op het gebied van healthcare.