ORDINA BLOGT

PRINCE2-2-Agile

  • Ronald Bottelier
  • 29 december 2015

Agile werken bijt niet met PRINCE2.

Eindelijk bevestigen de eigenaren van PRINCE2 deze stelling met de nieuwe PRINCE2Agile™ add-on certificering op PRINCE2 2009. Fijn, want ik hou van Agile én van PRINCE2.
In deze blog deel ik waarom.

Bijten deed het al niet, maar dat werd slecht begrepen. Ik hoor uitspraken als “PRINCE2 is niet geschikt voor Agile”, “Agile werken maakt PRINCE2 overbodig”. En in het verlengde daarvan zelfs dat “project managers niet meer nodig zijn, omdat we nu met SCRUM werken”. En dan de beleving bij sommigen dat zelfsturende Agile teams projectorganisaties onnodig maken. Maar Agile teams zijn zelforganiserend, niet zelfsturend.

Agile en PRINCE2 bijten niet. Dat staat nu vast.
PRINCE2Agile geeft handvatten hoe Agile werken ook in een beheerste projectomgeving kan. Hierbij levert PRINCE2 de methode om te definiëren en te sturen en Agile de mindset om te creëren in een veranderende omgeving. Zonder af te doen aan het Agile gedachtegoed.

Maar -hoor ik zeggen- hoe zit dat met bijvoorbeeld Value-1 uit het Agile Manifesto?

Individuals and interactions over processes and tools

Want als er één etiket is dat hardnekkig aan PRINCE2 kleeft, is dat het een “zwaar” en “bureaucratisch” proces is.

Voor mij toont Value-1 geen kloof. PRINCE2Agile slaat juist een brug tussen beiden. Ik zie het zo:

  • Individuals and interactions MAKEN het project resultaat op de meest efficiënte wijze
  • Processes and tools ONDERSTEUNEN en HOUDEN KOERS met de beperkte middelen die er zijn

Klopt het bovenstaande? Laten we eens inzoomen op een project.

Mijn persoonlijke definitie van een project is:

Een tijdelijke stabiele organisatievorm
waarin mensen
met beperkte middelen
en met de juiste kennis, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
op beheerste en efficiënte wijze
naar verwachting
een nog niet eerder gerealiseerd gewenst product realiseren
dat waarde toevoegt voor de opdrachtgever
in nauwe samenwerking met zijn of haar
stakeholders
(met plezier, tevredenheid en vakmanschap)

Iedere regel in deze definitie kan geprojecteerd worden op zowel PRINCE2 als Agile. Ook Value-1 is hier zichtbaar, omdat een grote succesfactor zit in de interactie tussen mensen.  Maar alleen Agile werken zonder PRINCE2 ondersteuning  wordt bij de realisatie van complexere producten wel een gewaagd avontuur. Want hoe wordt de juiste koers bewaakt?

Voor mij klopt het. Het Agile Manifesto, Agile werken en PRINCE2 bijten niet, maar kunnen vrienden zijn. Mits de waarde van beide werelden goed worden begrepen en toegepast.

Op dit moment kantelen veel bedrijven naar Agile werken. En dat is goed. Maar vergeet ook de PRINCE2 mindset niet. Voor mij laat PRINCE2Agile zien dat de business case om project managers in dienst te houden valide blijft, mits er belang wordt gehecht aan de realisatie van beheerste projectresultaten. Want vraag maar eens aan een SCRUM master (die vindt dat project managers overbodig zijn) wat de algehele projectstatus is, of wat de voortgang is van andere deelproducten in andere teams. Dat weet hij niet, want dat is buiten zijn lokale gezichtsveld. En zo moet het ook. Ieder zijn rol.

Deze blog lijkt wel reclame praat. Maar ik heb geen belangen.
Ik vind het echt een nuttige en nodige toevoeging op het klassieke, en soms verguisde PRINCE2 model. De PRINCE2Agile add-on leert hoe de kracht van beide werelden goed wordt benut. Met hetzelfde doel: het behalen van het gewenste resultaat.
PRINCE2Agile levert mij een best practice die mij helpt in mijn werk en is daardoor meer dan een trade marked certificaat.

Overigens, de hierboven gebruikte definitie van een project heb ik net bedacht. Het bevestigt voor mij waarom ik mijn vak zo mooi vind. Wat mij blij maakt.

En waarom ik blij ben met mijn vers behaalde PRINCE2Agile certificering.

Leestip 1: PRINCE2Agile
Leestip 2: Blog PRINCE2 Agile SCUM en Lean
Leestip 3: Blog Agile, de sleutel tot meer winst

Over de auteur:

Ronald Bottelier

Ronald Bottelier heeft een breed scala van projecten geleid, van software development voor telecom tot de verhuizing van Oracle productie databases, van de realisatie van een landelijke GIS applicatie met 3D topografie tot de inrichting en lancering van een corporate brand portal. Hij kent het (Agile) PM spel, zowel aan opdrachtgevers- als aan leverancierszijde. Zijn plezier en inspiratie komen uit zijn streven naar optimale samenwerking met klant en teams en het PM maatwerk dat voor ieder project nodig is. Hij maakt deel uit van de practice Digital-PM.