ORDINA BLOGT

Projecten spel

  • Ronald Bottelier
  • 31 december 2015

“Play the game”.

Een zin die ik met regelmaat uitspreek in mijn werk. Naar teamleden, maar ook naar management als dat van toepassing is. En vaak gaan dan ogen glimmen. Want spelen geeft ruimte.

Projectenwerk is een spel. Dat vind ik.
En van spelen word je blij (=stelling). Spelen vereist inzet, inzicht en tact. Inlevingsvermogen. Een visie, samenwerking, timing en een juiste taakverdeling. En natuurlijk een gezamenlijk doel. Het vereist ook tegenspelers en overeenstemming over regels en richting. Veiligheid. Dat zijn soms dingetjes.

Projectenwerk is wel een serieus spel. Niet vrijblijvend.
Het gaat om werk dat wij uitvoeren voor een ander, met andermans geld. Maar met onze inzet en energie. Omdat ons dat vertrouwen wordt gegund en omdat we dat werk goed kunnen. Maar vooral, omdat we het graag willen. Anders hadden we wel werk gezocht in het BAU domein (Business as Usual). Toch?
Maar waarom wordt het project als spel vaak niet gezien en vergeten we het plezier? Waarom wordt tegenspel soms als lastig ervaren?

In mijn vrije tijd speel ik graag theater. Zoals anderen sporten.
De les die ik in de afgelopen theaterproductie opnieuw heb geleerd, is dat het niet gaat om “toneeltje spelen”. Het gaat niet om doen alsof, het gaat om het doen. Rollen worden pas geloofwaardig als er door de buitenwereld geen onderscheid gemaakt kan worden tussen spel en werkelijkheid.

Dat kan alleen als je je identificeert met je rol. Wat wordt er van mij verwacht? Wat moet ik nu doen, wat is handiger om te laten? Hoe verhoud ik mij tot anderen? Wat is mijn verleden en toekomst? Wat is mijn verhaal en bijdrage? Mijn gevoel en wil en speelveld? Mijn kracht en zwakte?
En gelijktijdig blijft je je wel bewust van het spel en het verhaal van de klant. Daar zit de magie.

Zie het spel in je projectenwerk. En speel je rol.
Omdat we in projecten samenspelen, zijn er altijd medespelers dichtbij waarmee we kunnen reflecteren. Onze tegenspelers houden ons scherp. Onze rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden kunnen troeven zijn. De regisseur kan ons door zijn aanwijzingen altijd beter maken. En vice versa. Verras elkaar.

De sportiviteit vereist dat we ook durven incasseren als het spel voor ons soms niet meer past, of als om externe redenen een project wordt gestopt. “Het is maar een spelletje”. Toch? En ja, er zijn blijspelen en drama's.

“Play the game!” met hart en ziel.
Ik wens iedereen een speels 2016!
Thuis, maar ook in ons (projecten)werk.

 

Over de auteur:

Ronald Bottelier

Ronald Bottelier heeft een breed scala van projecten geleid, van software development voor telecom tot de verhuizing van Oracle productie databases, van de realisatie van een landelijke GIS applicatie met 3D topografie tot de inrichting en lancering van een corporate brand portal. Hij kent het (Agile) PM spel, zowel aan opdrachtgevers- als aan leverancierszijde. Zijn plezier en inspiratie komen uit zijn streven naar optimale samenwerking met klant en teams en het PM maatwerk dat voor ieder project nodig is. Hij maakt deel uit van de practice Digital-PM.