ORDINA BLOGT

Boer zoekt samenwerkingspartner met webapplicatie

  • Wouter de Groot
  • 15 juni 2015

Inleiding

Door de invoering van het Nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid in 2014 gaat er veel veranderen voor agrariërs. Eén van die veranderingen is de toenemende aandacht voor de vastgestelde vergroeningseisen. Concreet betekent dit dat er vijf procent van het bouwland als ecologische aandachtsgebied, behoud van blijvend grasland en gewasdiversificatie op het bouwland aanwezig moet zijn. Eén van de mogelijkheden voor het halen van deze vijf procent is om deze invulling collectief te doen. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen voor het vormen van een collectief:

• Het collectief mag maximaal uit een groep van tien bijeen gelegen landbouwbedrijven bestaan.
• De bedrijven moeten voor 80% binnen een straal van 15 kilometer van het gezamenlijke middelpunt liggen.
• Elke landbouwer moet op zijn eigen bedrijf voor ten minste 50% invulling geven aan zijn eigen ecologisch aandachtsgebied.
• De verschillende ecologische aandachtsgebieden moeten aan elkaar grenzen.

Vaak hebben landbouwers percelen in meerdere gebieden en is het niet direct inzichtelijk wie gebruik maakt van een aangrenzend perceel. Het vinden van samenwerkingspartners kan dan al snel veel moeite en tijd kosten. Daarom stelde ik mezelf de vraag:
 
Hoe kan een landbouwer gemakkelijk partners vinden voor het ecologische aandachtsgebied met wie hij aangrenzende percelen heeft die voldoen aan de gestelde voorwaarden?

De technische uitwerking

De oplossing die bij deze vraag hoort is een mooi voorbeeld van wat je met GEO-ICT-toepassingen kunt bereiken: het automatiseren en inzichtelijk maken van een ruimtelijke vraagstuk. Voor de uitwerking heb ik ervoor gekozen om onder anderen gebruik te maken van het ArcGIS- software pakket van ESRI.

De eerste uitdaging was het maken van een analysemodel, waarmee duidelijk werd welke stappen nodig waren om de aangrenzende percelen en de daarbij behorende adreslocaties te vinden. Snel werd duidelijk dat alleen het gebruik van de standaard ArcGIS tools onvoldoende was. Ik heb daarom met behulp van Python zelf een tool ontwikkeld voor het uitvoeren van mijn analyse. Hierna was het mogelijk deze tool als een geo-processing service online te zetten op een ArcGIS server. Deze service wordt vervolgens benaderd door een webapplicatie die gebruik maakt van de Javascript API van ArcGIS.

De volgende uitdaging was het correct weergeven van de resultaten in de webapplicatie. Met behulp van Javascript kun je in de browser de geometrie weergeven volgens een dynamische opmaak. Door deze functionaliteit kun je in de webapplicatie door middel van het invoeren van een postcode en huisnummer de aangrenzende landbouw percelen van het betreffende adres met dezelfde kleur op de kaart weergeven.


Het resultaat; een webapplicatie voor het vinden van een samenwerkingspartner

De uitkomst van mijn project als Young Professional op de GEO-ICT afdeling van Ordina staat in de afbeelding bovenaan deze blog weergegeven. Op het moment is het nog niet mogelijk om de applicatie online aan te bieden, aangezien het om privacy gevoelige informatie gaat. Tijdens dit project heb ik door de samenwerking met mijn collega’s en mijn eigen inzet veel nieuwe inzichten opgedaan en kennis gekregen over wat er met GEO-ICT allemaal mogelijk is.
 


Over de auteur:

Wouter de Groot

Ik ben Wouter de Groot, 28 jaar oud en woonachtig in Groningen. Na mijn studie Economische Geografie ben ik ongeveer twee jaar werkzaam geweest op de afdeling gegevensbeheer GEO bij het Ministerie van Economische Zaken in Assen. Daarna kreeg ik de kans om aan de slag te gaan bij Ordina op de GEO-ICT- afdeling. Zowel tijdens mijn studie als mijn werk ben ik veel bezig geweest met geografische data en analyses, iets waar ik me bij Ordina graag meer in ga verdiepen. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben over mijn project, dan hoor ik die graag! wouter.de.groot@ordina.nl